Zevende succesvolle aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol

Zevende succesvolle aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol

Een groot aantal overheidsorganisaties in de regio Schiphol werkt al zeven jaar samen om in dit moeilijk op te nemen gebied met grote leverzekerheid actuele verticale luchtfoto’s te verkrijgen.

Het gebied, dat zich uitstrekt van Heerhugowaard tot aan het Havenbedrijf Rotterdam en van Wassenaar tot aan Almere, bestaat uit ongeveer 60 (semi)overheidsorganisaties, die voor de aanbesteding 2016 zijn ingedeeld in 3 percelen.

Via een openbare Europese aanbestedingsprocedure is op 13 januari 2016 de opdracht voor de uitvoering van perceel 1 gegund aan BSF-Swissphoto en voor de percelen 2 en 3 aan Aerodata. Op 26 januari 2016 zijn in de raadzaal van de gemeente Haarlem de contracten ondertekend. Bij de feestelijke bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit het bestuur van de gemeente Haarlem, een groot aantal opdrachtgevende gemeenten, de ICC-organisatie en de uitvoerende bedrijven. De bijeenkomst werd geopend door Daniël Siezenga van de gemeente Bloemendaal, voorzitter van de Begeleidingsgroep-ICC. BSF-Swissphoto en Aerodata hebben zich aan de opdrachtgevers voorgesteld en de uitvoeringsplannen toegelicht. Ten slotte werd de bijeenkomst afgesloten door Jeroen van Spijk, wethouder van de gemeente Haarlem.

Primaire overheidstaken
Actuele luchtfoto’s zijn van groot belang voor de ondersteuning van diverse primaire overheidstaken, zoals het actueel houden en beheren van de basisregistratie BAG, WOZ en BGT, waarvoor zij vanuit een wettelijk verplichting bronhouder zijn. Daarnaast worden processen zoals voorlichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, handhaving, openbare orde en veiligheid en de afhandeling van beroep- en bezwaarschriften inzake vergunningverlening op een bijzonder effectieve wijze ondersteund door de inzet van actuele luchtfoto’s en de daarop gebaseerde kaarten.

De totale in te winnen projectoppervlakte van het ICC gebied bedraagt in 2016 ongeveer 2.800 vierkante kilometer en omvat een van de meest moeilijke inwinningsgebieden in Europa. De belangrijkste doelstelling van het ICC is om met een hoge leverzekerheid jaarlijks actuele luchtfoto’s voor dit gebied te verkrijgen. Evenals in de jaren daarvoor is in 2015 het projectgebied voor de volle honderd procent succesvol ingewonnen. Dit succes is gerealiseerd door een jarenlange effectieve samenwerking tussen de ICC-deelnemers, de vliegbedrijven en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), resulterend in een inhoudelijk haalbare set van eisen en een optimale werkwijze.

Startsein
Op 26 januari 2016 werd in de raadzaal van de gemeente Haarlem het startsein gegeven voor de uitvoering van het ambitieuze ICC project ‘ICC-Verticale luchtfoto’s-2016’. De voorzitter van de Begeleidingsgroep-ICC, Daniël Siezenga van de gemeente Bloemendaal, opende de bijeenkomst. Namens het projectbureau gaven Leon Hendriks en Hans Versluijs een korte terugblik op de resultaten van 2015 en de wijze waarop de aanbesteding 2016 heeft plaatsgevonden. Dr. Roland Stengele (CEO) en Sandra Beckmann van BSF-Swissphoto AG presenteerden het bedrijf, een breed scala aan inwintechnieken, praktijktoepassingen en de aanpak met betrekking tot de uitvoering van perceel 1. Vervolgens gaf Fred Hagman (Managing director) van Aerodata Surveys Nederland een toelichting op de aanpak met betrekking tot de uitvoering van de percelen 2 en 3. Ook Fred Hagman ging in op de diverse inwintechnieken en gaf een breed overzicht van praktische toepassingen.

Fred Hagman van Aerodata Surveys Nederland, Daniël Siezenga van het ICC en Roland Stengele van Bsf Swissphoto ondertekenen de contracten voor het maken van verticale luchtfoto’s boven de regio Schiphol in 2016.
Fred Hagman van Aerodata Surveys Nederland, Daniël Siezenga van het ICC en Roland Stengele van Bsf Swissphoto ondertekenen de contracten voor het maken van verticale luchtfoto’s boven de regio Schiphol in 2016.

Na de presentaties hebben namens het ICC Daniël Siezenga, namens BSF-Swissphoto Dr. Roland Stengele en namens Aerodata Fred Hagman de contracten ondertekend. Daarna feliciteerde Jeroen van Spijk, wethouder van de gemeente Haarlem, het gezelschap met de zevende succesvolle aanbesteding. Van Spijk onderstreepte het belang van actuele luchtfoto’s en noemde daarbij een aantal recente voorbeelden waar een actuele luchtfoto onmisbaar is.

www.iccregioschiphol.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top