YGIS combineert GIS-informatie met tekenfunctionaliteit

YGIS combineert GIS-informatie met tekenfunctionaliteit

Ook koppeling met uitvoerdersdata in de maak

Met YGIS hebben AGEL adviseurs en Van de Beek Kabels-leidingen een online product gelanceerd dat relevante geo-data uit verschillende bronnen kan combineren in een enkel overzicht. BIGnieuws sprak met Arie van de Beek, mede-initiatiefnemer van het programma, over de totstandkoming van de software, de doelgroep die de makers hopen te bereiken en de toekomstplannen. 

Door Lambert-Jan Koops

KLIC-Data binnen YGIS, in dit geval met informatie over datatransport-, middenspanning- en rioolleidingen.

“We richten ons met YGIS met name op de infrasector. Daarmee zetten we in op een doelgroep die breder werkt dan we zelf als Van de Beek Kabels-leidingen doen, maar uiteraard hebben we wel sterk geleund op onze eigen praktijkervaring en onze eigen wensen meegenomen bij de ontwikkeling van de software. Om te beginnen vonden we dat er een nieuwe oplossing nodig was, omdat er juist voor spelers als wij geen echte pakketten beschikbaar zijn. Er is wel high-end GIS-software te koop, maar dat is vaak te veel van het goede, en de assetmanagementsystemen die bij veel nutsbedrijven in gebruik zijn, bieden weer niet helemaal de functionaliteit die we zoeken. Onze behoefte bestaat uit de vraag naar functionaliteit voor het ontwerp van tracés en het stroomlijnen van het ontwerpproces. Kortom: we wilden een programma waarmee alle relevante GIS-informatie te combineren zou zijn en dat ook geïntegreerde tekenfunctionaliteit zou bevatten waarmee het mogelijk is om laagdrempelig ontwerpen in te tekenen. Die twee dingen vormen dan ook de basis van YGIS.”

Van de Beek geeft een voorbeeld van een standaard werkwijze binnen de door hem ontwikkelde software. “Vaak begint het met het importeren van data, bijvoorbeeld een AutoCAD-tekening. De gebruiker kan dan zelf data toevoegen met de tekenfunctionaliteit en een tracé ontwerpen voor kabels of leidingen. Door attributen toe te kennen aan de verschillende onderdelen is het vervolgens mogelijk om de data te verrijken en kan er bijvoorbeeld een export plaatsvinden van een hoeveelhedenstaat of een export van data die van belang zijn voor de calculatie. Uiteraard zijn ook de visuele elementen te exporteren, YGIS kan data beschikbaar maken in het PDF-, shape- of Excel-formaat.”

Uiteenlopende bronnen
Het nut van YGIS zit volgens Van de Beek vooral in de verzamelfunctie van de software. Wie in Nederland een kabel of leiding wil leggen, moet met heel veel zaken rekening houden, variërend van bestaande bouw en reeds gelegde leidingen tot aan bestemmingsplannen voor natuurgebieden. Er dienen dan ook heel veel uiteenlopende bronnen te worden geraadpleegd, zo merkt Van de Beek op. “Het gaat niet alleen om kadastrale kaarten en KLIC-data, maar ook om gegevens van bijvoorbeeld ProRail, Rijkswaterstaat en de waterschappen, die elk weer hun eigen eisen hebben. Samen vormen ze een enorme legpuzzel als er geen totaalbeeld is, waarbij de oplossing voor het ene probleem op plek A juist weer een ander probleem kan veroorzaken op plek B. In YGIS is het mogelijk om alle kaarten op elkaar te leggen en dan een schets te maken van een tracé, waarbij ook meteen duidelijk is welke alternatieven wel of niet werken.”
Bij YGIS draait het dus vooral om de mogelijkheid om alle verschillende bronnen en loketten bij elkaar te brengen in één kijkvenster. Zolang de bronhouder maar data heeft die als GIS-bestand te exporteren zijn, komt het wel goed, zo stelt Van de Beek. “Veel data zijn al beschikbaar via PDOK en die leest YGIS dan ook in, maar daarnaast is het ook mogelijk om gegevens van commerciële partijen in te lezen. Iets wat daarbij goed van pas komt is de kortgeleden ontwikkelde functie die ruimtelijke plannen integreert in de YGIS-viewer. Daarmee zijn alle plannen te bekijken zonder dat de gebruiker daarvoor de desbetreffende website hoeft te bezoeken. Alle data worden dus als het ware vanzelf binnengehaald en daarmee wordt het gebruik van YGIS makkelijker en duidelijker.”

YGIS bevat functionaliteit voor het totaalontwerp van leidingtracés. 

Uitvoeringsproces
Nu het tonen van ruimtelijke plannen geïntegreerd is in de viewer is het tijd voor een volgende stap in de ontwikkeling van YGIS. Van de Beek: “Momenteel werken we aan een functie voor het uitvoeringsproces, waarbij we GPS-systemen koppelen aan onze software. Tijdens de werkzaamheden worden dan de GPS-data live ingevoerd in onze cloud-database, zodat direct de as-built situatie bekend is. We hebben het inmiddels al getest met meetapparatuur en dat werkte eigenlijk perfect. Handig, want dan hoeft het gedane werk niet meer apart te worden nagemeten.”
Ook over andere functies, koppelingen en integraties zal Van de Beek voorlopig na blijven denken, want YGIS wordt de komende jaren gewoon doorontwikkeld. “Een dergelijk stuk software is eigenlijk nooit klaar”, stelt Van de Beek. “Zeker ook omdat we steeds meer gebruikers krijgen en die vragen om steeds meer functionaliteit. We richten ons namelijk vrij breed op de hele groep infragebruikers en niet alleen op kabels- en leidingspecialisten.”

Waterschapinformatie in YGIS voor de engineering van een tracé. 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top