Wonen langs snelweg blijft in trek

7 juli 2018

Geluidsoverlast, een verhoogde uitstoot van CO2, het lijken niet bepaald de ingrediënten voor een aantrekkelijk woonklimaat. Toch neemt het wonen langs de snelweg in populariteit toe.

Het Kadaster deed onderzoek naar de aantrekkingskracht van het wonen binnen een geluidshinderzone.

Goedkoper wonen?
Is wonen binnen een geluidszone goedkoper omdat je er overlast ervaart? En vertrekken woningeigenaren er eerder vanwege diezelfde overlast? Het Kadaster zocht het uit. Je zou misschien verwachten dat wonen binnen een geluidszone goedkoper is. Toch is er wat gemiddelde verkoopprijs betreft geen significant verschil tussen woningen binnen geluidszones en woningen daarbuiten. Wel wisselen ze vaker van eigenaar. Ook blijkt dat dichtbij de snelwegen vaak meer oudere, vrijstaande woningen worden verkocht dan buiten de geluidshinderzones. In zones rondom snelwegen waar geluidshinder wordt ervaren, zijn relatief veel nieuwbouwappartementen ontwikkeld.

Website Kadaster

Comments are closed.