Water in de openbare ruimte

Water in de openbare ruimte

Mede door Waterforum wordt tijdens de nieuwe vakbeurs Water in de Openbare Ruimte een lezingenprogramma georganiseerd.

Water in de Openbare Ruimte vindt plaats op 15 oktober 2015 in de Expo in Houten. Deskundigen op het gebied van watermanagement geven daar hun visie op de laatste nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zal waterveiligheid en inrichting van de openbare ruimte in en rondom de klimaatbestendige stad steeds het uitgangspunt zijn.

Weersexcessen

Veel gemeenten keken deze zomer machteloos toe hoe door wolkbreuken, droogte, hitte en stormen het openbare leven in hun stad of dorp een chaos werd. Parkeergarages liepen onder, bomen braken als lucifershoutjes, waterkeringen verdroogden en pleinen werden door de hitte onleefbaar. “Door de klimaatveranderingen zullen weersexcessen steeds vaker voorkomen en daar moeten gemeenten op voorbereid zijn”, zo stelt de deltacommissaris Wim Kuijken.“Er is nog maar een tiental gemeenten die echt heel goed bezig is met klimaatadaptatie en daarnaast nog een twintigtal andere gemeenten die goed op gang komt”, vertelt klimaathoogleraar Pier Vellinga van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, en lid van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). “Bij ‘Kennis voor Klimaat’ krijgen wij de laatste vijf jaar regelmatig te horen dat ze er eigenlijk geen raad mee weten. Als deze situatie blijft voortduren, zal de wal het schip keren en is de kans groot dat gemeenten plotseling voor enorme kosten komen te staan die betrekkelijk eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden.”

Vakbeurs
Water in de Openbare Ruimte biedt voor gemeenten kennis, inspiratie en oplossingen als het gaat om klimaatveranderingen en de problemen die water(overlast) in de openbare ruimte met zich meebrengt. Tijdens deze vakbeurs komt de complete watersector (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en landelijke overheden, bedrijven, onderzoek- en adviesbureaus, kennis- en informatie-instituten en toeleverende bedrijven) dit jaar voor het eerst in Expo Houten bijeen om kennis en inspiratie te delen en zo samen het verschil te kunnen maken.

Lezingen
Tijdens de vakbeurs zijn in vier zalen alle lezingen gratis bij te wonen. Het programma wordt de komende periode regelmatig ververst, voor de lezingen waarvan de informatie al compleet is kunnen belangstellenden zich aanmelden via de website. Registreren voor gratis entree voor de beurs en de lezingen geschiedt online. Naast de toegang is ook de hele dag koffie, thee en frisdrank gratis.

http://waterindeopenbareruimte.nl/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top