Vuurwerkrapportage-app brengt overlast in kaart voor gemeenten

Vuurwerkrapportage-app brengt overlast in kaart voor gemeenten

Meldingen van burgers verzameld en gevisualiseerd


Oud en nieuw is een tijd voor feesten, maar dit gaat jammer genoeg gepaard met overlast door vuurwerk. Naast dat vuurwerk slecht is voor het milieu en de luchtkwaliteit, is het ook gevaarlijk. Vuurpijlen, rotjes en gillende keukenmeiden kunnen brand, schade, brandwonden of erger veroorzaken. IMAGEM ontwikkelde een app waarmee het voor gemeenten mogelijk is om overlastmeldingen van burgers in kaart te brengen.

Door Niels de Graaf en Yashita Arora

Met het oog op de overlast die het afsteken van vuurwerk kan veroorzaken, zijn de regels de afgelopen jaren aangescherpt.

Een statistiekje: in 2017 werden er meer dan 48 duizend vuurwerkgerelateerde incidenten gemeld in Nederland. Dat is een fors aantal en gezien het vele gebruik van vuurwerk zijn gemeenten voor het melden van overlast dan ook sterk afhankelijk van de burgers. De vraag is daarbij alleen: hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat burgers eenvoudig, veilig en met alle gemak overlast gaan melden?
IMAGEM heeft een meldingenapp genaamd Mobile Alert waarmee onder andere vuurwerkoverlast gemeld kan worden. Deze is gratis te downloaden en te gebruiken. Het melden is anoniem (AVG-conform) en waarborgt de privacy. In slechts vier stappen kan een melding ingediend worden – open, neem een foto, voeg commentaar toe, verzend. De locatie is ingesloten, zodat een melder geen adres hoeft te zoeken of te typen. Alle meldingen worden direct door de gemeente ontvangen en in een dashboard geplaatst. Zodra een melding gemaakt is, ontvangt de handhaver een bericht.

De meldingenapp Mobile Alert van IMAGEM maakt het voor gemeenten onder andere mogelijk om vuurwerkoverlast in kaart te brengen.

Zeshonderd klachten
De gemeente Helmond heeft vorig jaar de vuurwerkapplicatie van IMAGEM geïmplementeerd. Burgemeester Elly Blanksma van de gemeente Helmond promootte de meldingsapp actief op Facebook via een video om de burgers aan te moedigen de meldingen te doen, zie de link onderaan dit artikel.
IMAGEM hielp Helmond de app aan te passen aan hun specifieke lokale behoeften, terwijl de privacy van de burger gewaarborgd bleef door zich te houden aan de AVG-voorwaarden. Meer dan zeshonderd klachten werden geregistreerd via de app na een korte promotie. Dit was een veel hogere respons dan verwacht. De gemeente bezat een actueel dashboard, deze toonde de meldingen per categorie, locatiegegevens en foto’s. Hierdoor konden de medewerkers van de gemeente Helmond tijdig handelen en werd de aanwezige overlast aangepakt.

Andere inzichten
De kernfunctie van de Mobile Alert-app is het verzamelen van locatie-specifieke gegevens die in real-time worden geregistreerd. Daarmee is de vuurwerkoverlast in kaart te brengen, maar er zijn ook andere inzichten mee op te doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk de gegevens van burgers met andere bronnen op de kaart te verbinden en zo patronen en trends af te leiden die helpen bij het tijdig nemen van beslissingen en het voorspellen van de situatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vuurwerkgerelateerde incidenten te combineren met sensorgegevens over luchtkwaliteit en geluidsniveaus op een interactieve kaart. De gemeente kan zo zien waar de luchtvervuiling het meest voorkomt door vuurwerk en kan daar een verbod instellen om de burgers te beschermen.
Dit soort analyses is slechts de top van de ijsberg als wordt gekeken naar de mogelijkheden van inzichten die kunnen worden afgeleid door gekoppelde crowdsourced data met andere locatie-intelligente data. De Mobile Alert-app in combinatie met een interactief dashboard biedt een totaaloplossing voor de aanpak van een aantal problemen binnen de gemeenten vandaag de dag.

Website Imagem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top