Het voorspellen van de juiste vraag

28 februari 2018

Cognitieve, voorschrijvende systemen

Er bestaan geen domme vragen. Mensen worden steeds slimmer door vragen te stellen, want elk antwoord roept nieuwe vragen op. Zo leren we. Ik durf te voorspellen dat ‘locatie’ daar een steeds belangrijkere rol in zal gaan spelen.

Door Wouter Brokx

Vroeger raadpleegden we een kaart om te zien waar we waren, vandaan kwamen en waar we naartoe wilden. Nu raadplegen we een app bijvoorbeeld om te zien wanneer we droog bij de supermarkt kunnen aankomen, of dat we een paraplu mee moeten nemen. In het geval van de weer-app realiseren we ons dan niet dat dit mogelijk is doordat satellieten en andere sensoren weersvariabelen meten en slimme algoritmes voorspellingen berekenen. De voorspelling wordt als filmpje op onze telefoon met gps gevisualiseerd. We realiseren ons ook niet dat we voortdurend coördinaten gebruiken om verbanden te leggen.

Datagedreven besluiten
Interessant daarbij is dat we niet enkel op onze app kijken om te zien óf het regent, maar dat we juist willen weten of het de komende uren zal gaan regenen en hoe hard. Er is sprake van data-gedreven besluitvorming, waarbij we behoefte hebben aan voorspellende informatie zodat we proactief ons leven kunnen verbeteren. Deze ontwikkeling wordt in de informatietechnologie beschreven door de ‘API Economy’: een verzameling van businessmodellen en kanalen gebaseerd op een veilige toegang tot functionaliteit en data. De economie van de ‘Application Programming Interfaces’ heeft nu vooral een beschrijvend karakter, maar ontwikkelt zich naar voorspellend. In de toekomst zullen systemen zelfs voorschrijvend en cognitief worden. Hoewel kunstmatige intelligentie daarbij een belangrijke rol zal spelen, wordt de basis gevormd door de samenwerking tussen systemen middels technische koppelingen (API’s). Wij geloven in koppelingen die gebaseerd zijn op locatie als universele bouwstenen van onze leefomgeving.

We realiseren ons niet dat we voortdurend coördinaten gebruiken om verbanden te leggen. Foto: Getty Images

Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
Gemeenten krijgen veel meldingen binnen vanuit burgers en bedrijven waar ze iets mee moeten, zoals meldingen van overlast, gaten in de weg, vernielingen, kapot meubilair, boomwortels, kapotte riolering, verlichting etcetera. Meldingen worden vastgelegd om vervolgens de taken toe te wijzen aan de verantwoordelijke functionaris. Bestuurders willen zien hoeveel meldingen er binnenkomen, van welk type de meldingen zijn en hoeveel er inmiddels afgehandeld zijn. Burgers willen inzicht in de status van de meldingen. Door verbinding te leggen tussen de meldingen ontstaan inzichten waarmee geld bespaard kan worden. Er kan bijvoorbeeld slimmer gepland worden welke meldingen als eerste opgelost kunnen worden of welke het beste tegelijkertijd aan te pakken zijn. En wanneer de meldingen langdurig gemonitord worden. 

Communicatie en Big Data
Communicatie speelt een cruciale rol bij samenwerking. Dat is zo bij mensen en geldt evenzo voor databases en informatiesystemen. Bij meer geavanceerde communicatie zit het juiste taalgebruik niet zozeer in de beschrijvende taal zelf, maar meer in de context en toepassing middels intonatie, woordkeuze en timing. Een goede vertaler begrijpt de context en past die toe om de samenwerking succesvol te maken. In het domein van de informatietechnologie wordt context verkregen uit Big Data. Daarover wordt erg gewichtig gedaan, terwijl de uitdaging inmiddels meer ligt bij de afgeleide informatie. Multidimensionale informatie verkregen uit Big Data is namelijk nog steeds erg complex en verandert razendsnel mee met onze leefomgeving. Door visualisatie kunnen mensen veel sneller informatie opnemen dan door middel van woorden of getallen. Interactieve visualisatie maakt het mogelijk om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Het geeft letterlijk inzicht en dat is nodig om betekenis te geven en tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dat is wat wij verstaan onder ‘location-intelligence’. Omdat alles een locatie heeft, kunnen we systemen maken die snel inzicht geven in onze leefomgeving. De antwoorden roepen nieuwe vragen op, en deze cyclus maakt ons slimmer. Het voorspellen van antwoorden begint met het stellen en voorspellen van de juiste vragen. Als mens zijn we zo in staat om ons leerproces te versnellen. Ik geloof dat mensen enorm veel in hun mars hebben, en dat onze ‘location-intelligence’ helpt de juiste vragen te voorspellen.

Comments are closed.