Vlaamse overheid stelt GRB-data gratis open

Vlaamse overheid stelt GRB-data gratis open

Data uit het Vlaamse Grootschalig Referentiebestand, vergelijkbaar met de Nederlandse Basisregistratie Grootschalige Topografie, kunnen voortaan door iedereen kosteloos hergebruikt worden.

GRB-data waren al toegankelijk, maar de toegangsvoorwaarden en kosten waren niet voor elke gebruiker gelijk. Dit is nu veranderd. De enige voorwaarde is nu nog dat de gebruiksvoorwaarden worden nageleefd die werden vastgelegd in de ‘Gratis Open Data Licentie Vlaanderen’. Concreet betekent dit dat bij het doorgeven, bekendmaken of publiceren van de gegevens ‘Bron: AGIV’ vermeld moet zijn. Wie zich registreert kan de GRB-data gratis downloaden.

Wat is het GRB?
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Het GRB werd voor elke Vlaamse gemeente op dezelfde manier aangemaakt met behulp van landmeetkundige opmetingen en luchtfoto’s. Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten. Sinds november 2013 is het GRB beschikbaar voor alle Vlaamse gemeenten. Het wordt regelmatig geactualiseerd.

Toegang tot GRB-data?
Vanaf 4 december 2015 is via de AGIV-Downloadtoepassing het GRB te downloaden. Het is nodig om je daarvoor te registreren. Kies dan voor GRBgis of GRBcad de gewenste ‘versnijding’ (Vlaanderen/ provincie/ gemeente/ kaartblad) en het gewenste formaat. Dit product wordt on-the-fly aangemaakt en klaargezet.

Waarom open data?
Een laagdrempelige toegang tot het GRB maakt een breed gebruik mogelijk. Dit heeft positief effect op het aantal meldingen van mutaties en afwijkingen en daardoor ook op de kwaliteit van de gegevens. Op basis van het GRB kunnen afgeleide datasets ontwikkeld worden. In bepaalde toepassingen kunnen GRB en andere data vlotter gecombineerd worden. De bouw- en vastgoedsector, landmeters en architecten zullen zeker hun voordeel doen nu de data worden opengesteld.

Erkenning tot authentieke bron
De erkenning van het GRB tot authentieke geografische gegevensbron (vergelijkbaar met de Nederlandse Stelsel van Basisregistraties) wordt voorzien op 1 januari 2016. Dat betekent dat de Vlaamse regering erkent dat het GRB de meest volledige en kwalitatief hoogstaande geografische bron is die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Een authentieke geografische gegevensbron biedt volgens uitvoeringsorgaan van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen: ‘kwaliteitsgaranties in verband met actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid. Is beschreven aan de hand van metadata die conform zijn aan het GDI-Vlaanderen metadataprofiel. Is raadpleegbaar via een raadpleegdienst. Is overdraagbaar via een overdrachtdienst (downloaddienst). Is geharmoniseerd overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de stuurgroep GDI-Vlaanderen’.

www.agiv.be

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top