Vijf trends in de immer evoluerende wereld van landmeetkunde

Vijf trends in de immer evoluerende wereld van landmeetkunde

Beroep blijft aantrekkelijk dankzij nieuwe technieken

Toen ik nog op de universiteit zat, meer dan twintig jaar geleden, kregen mijn medestudenten en ik les in het gebruik van zowel analoge als digitale landmeetapparatuur. Het gebruik van de analoge apparaten hielp bij het begrijpen van de meetprincipes, maar heeft vooral ook bijgedragen aan een grotere waardering van de moderne landmeetproducten.

Door Craig Hill

Voortschrijdende techniek in de landmeetkunde: tegenwoordig kunnen laserscanners twee miljoen punten per seconde vastleggen.

Een goed voorbeeld van een analoge methode is de manier waarop we afstanden moesten meten met behulp van een stalen ketting. Voor het resultaat moesten we correcties voor de temperatuur doorvoeren en de ketting op de juiste spanning brengen. Tegenwoordig worden alle afstanden digitaal gemeten en alle correcties automatisch uitgevoerd door de on board software op het total station. Een ander voorbeeld van een analoge methode betreft fotogrammetrie. We hebben als studenten les gekregen over dit onderwerp op de universiteit, maar slechts een enkeling heeft de kennis hierover ooit nog moeten inzetten na zijn afstuderen. Met de zogenaamde Unmanned Aerial Vehicles (UAV) van tegenwoordig is het echter mogelijk om bij fotogrammetrie gebruik te maken van UAV-luchtopnames en zo puntenwolken te creëren die te gebruiken zijn voor zowel mapping als volumeberekeningen. Een wijdverspreide methode. Wat de puntenwolken betreft: tegenwoordig kunnen laserscanners twee miljoen punten per seconde vastleggen met millimeternauwkeurigheid. Dat was twintig jaar geleden simpelweg ondenkbaar en het is dan ook een revolutie in reality capture.
Mijn eerste kennismaking met GPS-satellietpositionering was in het midden van de nacht. In die tijd waren de GPS-satellieten slechts een korte periode beschikbaar – vaak gedurende de nacht. Sinds die tijd is het aantal satellieten fors uitgebreid en zijn de mogelijkheden exponentieel toegenomen. De landmeetkundige beroepsgroep heeft deze technologie dan ook omarmd en daarmee de productiviteit opgeschroefd door meer te doen met minder. Hierna vijf trends in de immer evoluerende wereld van de landmeetkunde.

Meer met minder

Landmeetkundigen zijn tegenwoordig in trek. Met een wereldwijde piek op constructiegebied is er meer dan genoeg werk voor landmeetkundigen. De uitdaging voor deze beroepsgroep is echter dat de gemiddelde leeftijd van de landmeetkundigen snel toeneemt. De gemiddelde leeftijd van professionele landmeters in de VS is momenteel bijvoorbeeld al 59 jaar. Het is daarom steeds belangrijker om meer te doen met minder en dat is waar technologie een helpende hand kan bieden. Alleen met constant evoluerende technologie is het mogelijk om de trend gaande te houden en het mogelijk te maken om meer te doen met minder.

Landmeetkundigen plus

In de begindagen van de landmeetkunde konden landmeters worden gezien als pioniers die het nog niet vastgelegde in kaart brachten. Dit beeld is significant veranderd in de afgelopen decennia. Er zijn niet langer dagen of weken nodig om nauwkeurige coördinaten van nieuwe gebieden te vinden, dit kan nu binnen enkele minuten worden gedaan met behulp van GPS/GNSS – als het al geen kwestie is van enkele seconden. Landmeters moeten daarom de moderne en omliggende technologieën omarmen als ze succes willen hebben. De huidige landmeter wordt daarmee vooral ook een datamanager met een essentiële rol als coördinator en beheerder van de digitale voortgang van een project.

Digitalisering is een hoofdthema binnen de immer evoluerende wereld van de landmeetkunde.

Nieuwste technologie
De eerste resultaten van een nog lopend onderzoeksproject van Leica Geosystems naar de behoeften van de hedendaagse landmeters laten zien dat 95 procent van de landmeters stelt dat nieuwe technologieën ervoor hebben gezorgd dat hun werk efficiënter is geworden. Daarnaast laat het onderzoek zien dat total stations en GPS/GNSS-technologie het meest voorkomend zijn, met meer dan 90 procent gebruik bij de groep ondervraagden, gevolgd door laserscanning, wat een gebruikerspercentage van 60 procent kent en UAV’s met 40 procent inzet. Dit laat duidelijk zien dat landmeters de nieuwste technologie ook daadwerkelijk inzetten. Een ander interessante uitkomst van het onderzoek laat zien dat de problemen rondom de hoge gemiddelde leeftijd van de beroepsgroep op te lossen is: meer dan 50 procent van de respondenten gaf aan dat ze het beroep van landmeter zouden aanbevelen aan vrienden en familie.

Toenemende productiviteit
Om meer te kunnen doen met minder is het belangrijk dat ontwikkelaars continu investeren in productontwikkeling en zo de eindgebruiker productiever maken. Leica Geosystems werkt hieraan mee, iets wat bijvoorbeeld blijkt uit de ontwikkeling van de onlangs beschikbaar gekomen Leica GS18 T, een zeer snelle GNSS rover waarvan de stok niet langer meer verticaal gehouden hoeft te worden. De integratie van een Inertial Measurement Unit (IMU) verzorgt een tiltcompensatie die immuun is voor magnetische storingen en waarvoor geen kalibratie nodig is. Samen zorgt dit voor een significante snelheidsverbetering van het meetproces. Eindgebruikers hebben een productiviteitswinst gerapporteerd van meer dan twintig procent op basis van deze innovatie.
Naast de ontwikkeling van bovenstaande innovaties, investeren we ook in de ondersteuning van de FIG (International Federation of Surveyors) Young Surveyors group en steunen we universiteiten en hogescholen door de laatste apparatuur en software beschikbaar te stellen voor hun opleidingen.

Landmeten voor iedereen 
Landmeten is niet langer alleen maar een taak voor universitair opgeleide professionals. Nu de technologie het veldwerk makkelijker maakt, kunnen veel landmeettaken worden uitgevoerd door medewerkers die hiervoor getraind zijn. De professionele landmeter wordt waarschijnlijk veel meer de data/projectmanager en een sleutelspeler die ervoor zorgt dat het juiste gereedschap wordt geselecteerd om de klus te klaren met het beschikbare personeel.
Digitalisering is een hoofdthema binnen de immer evoluerende wereld van de landmeetkunde. Het omarmen en gebruiken van digitalisatietechnologieën zal een onderscheidende rol spelen en ervoor zorgen dat het beroep van landmeter interessant blijft en een nieuwe generatie zal aantrekken.

Craig Hill is vice-president van Geomatics & Reality Capture Marketing & Services bij Leica Geosystems. 

Website Leica Geosystems

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top