Vectorworks brengt 2020-versies uit van ontwerpsoftware

Vectorworks brengt 2020-versies uit van ontwerpsoftware

Integratie GIS- en BIM-data verder uitgebreid

Vectorworks heeft op 10 september de 2020-releases gepresenteerd van Vectorworks Architect, Landmark, Spotlight, Designer en Fundamentals net als de 2020-uitvoeringen van Vision en Braceworks. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe producten is vooral aandacht besteed aan de manier waarop eindgebruikers uiteenlopende data gebruiken bij hun werkzaamheden en deze inzetten om nieuwe ontwerpinzichten op te doen. 

Door de redactie

Met het oog op het gebruik van data bij ontwerpwerkzaamheden breidt Vectorworks 2020 de bestaande Data Visualization-feature uit naar de ontwerp-laag. Hierbij kunnen ontwerpers in de nieuwe versie de attributen van objecten aanpassen met behulp van dataparameters en zo de bijbehorende data visualiseren. Data zijn zo te gebruiken om grafische kenmerken te definiëren, bijvoorbeeld bij het classificeren van muren, voetpaden en deuren zodat ze voldoen aan de standaarden op vlak van brandveiligheid. De muren zijn dan in een specifieke kleur aan te duiden, overeenkomstig de verschillende beperkingen, criteria en/of parameters.
Datavisualisatie is al sinds Vectorworks 2017 beschikbaar, maar de optie bleef toen nog beperkt tot zichtvensters. Vectorworks 2020 zet de data vooraan, meteen in de ontwerplagen. Omdat dit in de live ontwerp-omgeving plaatsvindt, is de impact van veranderingen in het ontwerp meteen zichtbaar. Met de Data Visualization-feature is het zo mogelijk om snel te controleren op fouten, werkzaamheden te valideren en kwalitatieve controles uit te voeren.

Voor het historiegebaseerd modelleren geldt dat de functies voor het modelleren met 3D-solids verder zijn uitgewerkt en alle denkbare aanpassingen en combinaties ondersteunen, zowel bij het vanuit het niets creëren van een object als bij het aanpassen van specifieke onderdelen later in het ontwerpproces. Hierdoor is een meer iteratief modelleerproces mogelijk in vergelijking met eerdere versies van de software.
Software-interfaces met veel opties kunnen onhandig worden voor de gebruiker, met name wanneer deze door een of meerdere dialoogboxen en optietabs moet navigeren voor het doorvoeren van kleine wijzigingen. Vectorworks 2020 voorkomt dit, omdat deze versie het mogelijk maakt om met behulp van een lijstbrowser direct aanpassingen te doen in lokale dialogen en palletten, zoals de Navigation-palette of de Organization-dialoog. Hiermee zijn veel voorkomende onderdelen direct aan te passen, zoals class, laag, viewport of sheet-namen.

Geometrieweergave
De nieuwste Vectorworks Graphics Module (VGM) biedt een verbeterde controle over de grafische weergaven van complexe objecten. De VGM verzorgt de aanmaak en de presentatie van 2D- en 3D-geometrie in Vectorworks. In Vectorworks 2019 kon het laden van ontwerpgeometrie soms wat tijd in beslag nemen, zeker bij grotere projecten. Af en toe werd er melding gemaakt van een trage framesnelheid bij pannen en zoomen. Ook het laden van bestanden duurde soms wat langer dan voorzien.
De update in Vectorworks 2020 veegt al deze problemen van tafel en hanteert daarbij een hogere graad van realisme. Net zoals het menselijke oog dat registreert, zal Vectorworks minder geometrische details weergeven bij het uitzoomen. Zoomt de gebruiker opnieuw in, dan keert de hoge detailleringsgraad zoals verwacht weer terug. Op microniveau creëert Vectorworks hier een geometrie met tesselatie, waarbij de software meer hoekpunten genereert om hogere detailniveaus te tonen. Als het object verder van de virtuele camera komt te liggen, zal Vectorworks 2020 niet langer onnodige hoekpunten laden, wat voor grotere projecten het geheugengebruik gemakkelijk doet halveren. Al met al betekenen de aanpassingen aan de VGM dat het mogelijk is om sneller door bestanden te navigeren en views te veranderen en dat de deur openstaat om veel grotere projecten op te zetten.
Het maken van animatievideo’s is sterk versimpeld met de heruitvinding van de walkthrough-animatie in Vectorworks 2020. Hiermee is het mogelijk om walkthrough-paden en camerabewegingen om te zetten in real-time animaties. Het is zelfs mogelijk om met één muisklik een 360-gradenpanorama te creëren. Met de toegevoegde optie om video’s in de cloud te renderen, is het bovendien mogelijk om animaties te maken zonder de eigen workflow te onderbreken.

De Data Visualization-feature is uitgebreid en maakt het mogelijk om snel te controleren op fouten, werkzaamheden te valideren en kwalitatieve controles uit te voeren.

Georeferentie
Voor de AEC-gebruikers van Vectorworks is de Data Manager geïntroduceerd in de 2020-versie. Deze manager versimpelt de manier waarop de gebruiker data kan benaderen en beheren in zijn projecten. De Data Manager biedt hierbij de controle over data uit bronnen als IFC en eigen databestanden. Ook is het mogelijk om gepersonaliseerde Data Sheets te maken, een methode waarmee het mogelijk is om te definiëren welke data op welk moment moeten worden toegevoegd aan het project. Medewerkers kunnen daarbij dezelfde toegangspunten gebruiken om direct hun data toe te voegen aan het bijbehorende object.
In versie 2019 moest de Vectorworks-gebruiker de afbeeldingen met georeferentie nog zelf importeren, een workflow die wat omslachtig was. Dankzij de online mogelijkheden van Esri’s ArcGIS zal voor beeldmateriaal van derden een kleinere bestandsgrootte gehanteerd worden zonder dat dit de documentprestaties verzwakt. De georeferentie fungeert als een achtergrondafbeelding die de gebruiker kan pannen en zoomen ten opzichte van het interne nulpunt van het document.
In versie 2020 is het mogelijk om alles op hetzelfde coördinatensysteem te linken. Bij terreinmodellen bestaat er nu zelfs de nieuwe mogelijkheid om de geografische beelden in het 3D-aanzicht te gebruiken als texturen. Samen met de herwerkte dialoogvensters zorgt deze uitbreiding van de GIS-toepassingen ervoor dat een tekening eenvoudiger, nauwkeuriger én sneller in de context wordt geplaatst.

Het maken van animatievideo’s is sterk versimpeld met de walkthrough-animatie in Vectorworks 2020.

Entertainment
Ook voor de ontwerpers in de entertainment zijn verschillende nieuwe functies toegevoegd aan de software. Een nieuwe feature in Vectorworks Spotlight is de Schematic Views. Tot nu toe moesten Spotlight-gebruikers zichtvensters creëren met de gereedschappen Model Plot en Model View om hun rigging-plannen te kunnen presenteren – een werkwijze die het ontwerpproces danig kon vertragen.
Met de Schematic Views maakt Vectorworks 2020 een einde aan deze lange wachttijden. De gebruiker kan nu eenvoudig 2D-objecten maken overeenkomstig het 3D-model door de objecten in de bestaande ontwerplaag te plaatsen of ze een eigen laag te geven die in het ontwerp te plaatsen is. Wanneer vervolgens een object in het schematische zichtvenster wordt aangepast, dan verandert automatisch ook de 3D-component.
De Engelstalige versie van Vectorworks 2020 is beschikbaar gesteld op 10 september. De release van gelokaliseerde Europese versies volgt binnenkort.

Dankzij de mogelijkheden van ArcGIS zal voor beeldmateriaal van derden een kleinere bestandsgrootte gehanteerd worden in Vectorworks.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top