Van realiteit naar een model

Van realiteit naar een model

FARO introduceert Scan to BIM

FARO’s Scan to BIM stelt architecten, ingenieurs of landmeters in staat om scangegevens te bewerken en te modelleren om nauwkeurige digitale representaties te creëren. Het opvallende van de FARO-oplossing is dat ontwerpers hiermee de mogelijkheid hebben om de constructie of samenstelling van de bestaande site te ontwikkelen − iets dat geautomatiseerde systemen nog niet kunnen.

Door de redactie

As-built voor Revit: de software herkent een muur in de puntenwolk.

Het BIM-proces vereist (in de meeste gevallen) dat ontwerpers moeten werken in een 3D-omgeving met veel gegevens en tegelijkertijd ook traditionele 2D-plannen van het model moeten kunnen maken. FARO streeft er bij de ontwikkeling van het portfolio naar om bouwers te helpen de werkelijkheid om te zetten in een intelligente digitale weergave. Nu internationale BIM-standaarden het proces van het maken van gestructureerde gegevens en documenten voor projecten in de gebouwde omgeving voorschrijven, wordt het relevant om naar de beginfasen van een bouwproject te kijken. Meer in het bijzonder gaat het daarbij over het in kaart brengen van een bestaande site en een bijbehorend proces wat ook wel bekend staat als ‘Scan to BIM’. 

Startpunt
BIM lijkt misschien soms nog een ontmoedigende reis naar het onbekende, maar het bouwproces opdelen in hanteerbare, chronologisch ingedeelde fases is verreweg de beste manier om te beginnen. Omdat het bij het BIM-proces gaat over het creëren van consistente informatie die een compleet beeld geeft van een project, is de bouwsite zelf het beste punt om mee te beginnen. Als de site goed in kaart wordt gebracht, is het begin immers volledig duidelijk. Bovendien is dit dankzij de voortschrijdende techniek ook steeds beter mogelijk: het laserscannen van een gebied kan veel effectiever en goedkoper dan vroeger, waardoor er geen echt bezwaar is het niet te doen.

Onpraktisch?
De bestanden die door een laserscanner zijn gemaakt, zijn over het algemeen vrij groot. Hoewel de meeste BIM-ontwerpsoftware de mogelijkheid biedt om de scanresultaten in de vorm van puntenwolken in 3D te importeren en weer te geven, kan het werken met deze software daarom behoorlijk onpraktisch zijn. Dat betekent niet dat daarom het scannen achterwege moet worden gelaten, want elk project heeft een locatie die moet en kan worden gemeten: of het nu de bouw van een gezinswoning betreft waarvan de site met vijf scans in kaart te brengen is, of een complex masterplan-project waarvoor vijfduizend scans nodig zijn. De kneep zit in het handzaam beschikbaar maken van de informatie. Bij grotere sites is het dan ook belangrijk om de puntenwolk te verdelen in meerdere stukken, zodat er hanteerbare segmenten ontstaan.

Als er geen geschikt bibliotheekitem is, helpt de software bij het maken van nieuwe families. 

Bouwelementen
Zodra de gebruikers de puntenwolken hebben opgedeeld, kan het modelleren beginnen. Met de FARO-oplossing kunnen gebruikers semi-automatisch bouwelementen genereren door de 3D-punten in de puntenwolk te selecteren. De software vergelijkt de muurdikte bijvoorbeeld met muurtypen in de bibliotheek en plaatst de muur overeenkomstig de beste match. Als het bibliotheekitem niet kan worden gevonden of niet geschikt is, helpt de software bij het maken van nieuwe families op basis van de puntenwolk. Dit kan worden herhaald voor het nauwkeurig plaatsen van andere items zoals openingen, wanden, deuren, ramen, kolommen, balken en pijpen voor een complete set van Architectural, Structural en MEP as-built modellen. Deze geautomatiseerde functionaliteit in de software stelt gebruikers in staat tijd te besparen bij het omzetten van de bestanden, met behoud van integriteit, traceerbaarheid en nauwkeurigheid.

Controle van de nauwkeurigheid: rood betekent een grote afwijking van het model.

Controle
Een ander kenmerk van de FARO-software is de analysetool voor afwijkingen, waarmee het mogelijk is om modellen te vergelijken met de puntenwolk. De gebruiker kan hiermee controleren of het model wordt gebouwd met de vereiste nauwkeurigheid en toleranties. De software kan daarbij afwijkingen direct visueel inzichtelijk maken. De analyses zijn bovendien te exporteren als een rapport om de nauwkeurigheid van het model aan te tonen.

Eerste stap
Een van de eerste fases van het BIM-proces kan bestaan uit het maken van de as-built modellen die met behulp van de hiervoor beschreven stappen zijn gecreëerd. Daarbij worden deze modellen gebruikt als basis voor het begin van het ontwerp. Het volledig in kaart brengen van de locatie, het gebouw, de weg of de spoorlijn waar een projectteam aan zal werken, is een belangrijke eerste stap binnen de ontwerpsector. Een blijvend bijkomend voordeel is dat de puntenwolk een referentie kan blijven gedurende de ontwerp- en constructiefasen. Zo is het mogelijk om voortdurend de nauwkeurigheid van het bouwproces te controleren.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top