Vakspecialist 11 Veiligheid

12 maart 2018

Is vakspecialist veiligheid werk je samen met de interne uitvoerders op het gebied van vergunningverlening toezicht en ruimtelijke ordening. Met hen pel je complexe externe veiligheidsvraagstukken af om tot een helder advies te komen.

Functieomschrijving

Jij kunt ons daarbij helpen als

Vakspecialist 11 Veiligheid

32-36 uur

Wat ga je doen?

Er zijn maar weinig vakgebieden die zich zo snel ontwikkelen en bij de DCMR zoveel afwisseling bieden. Als vakspecialist veiligheid werk je samen met de interne uitvoerders op het gebied van vergunningverlening toezicht en ruimtelijke ordening. Met hen pel je complexe externe veiligheidsvraagstukken af om tot een helder advies te komen. Die complexiteit neemt met de komst van de omgevingswet alleen maar toe. Dan komt het aan op integratie met omgevingsveiligheid. Op een integrale en snelle beoordeling van omgevingsvraagstukken door een vakspecialist veiligheid. Dus door jou! Denk maar eens aan ruimtelijke ordeningsaspecten en risico’s van veroorzakende activiteiten enerzijds en anderzijds de risicogevoelige functies. Je moet het allemaal overzien. Daarbij zal het onderhouden en beheren van de juiste data steeds belangrijker worden.

Je beoordeelt risicoanalyses, voert controle berekeningen uit en stelt een considerans op inclusief voorschriften voor de milieuvergunningen van complexe bedrijven. Uiteraard voor het thema externe veiligheid. Je werkt soepel samen met uiteenlopende stakeholders in Rijnmond en anticipeert op veranderingen die komende decennia in de Rijnmond te verwachten zijn. Je herkent enerzijds het belang van de omgevingsveiligheid en anderzijds de op te lossen vraagstukken in het havengebied.

Comments are closed.