Twee GIS-specialisten

24 januari 2018

Wij zoeken twee nieuwe collega’s met duidelijk verschillende profielen: één GIS-specialist die in communicatief opzicht uitblinkt en één die technisch inhoudelijk hoogwaardige bijdragen kan leveren.

Twee GIS-specialisten

Fulltime | Houten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt met 500 medewerkers voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. HDSR is één van de 21 waterschap­pen in Nederland. Voor onze Meet- en Informatie Dienst zoeken wij twee GIS-specialisten totaal 1,8 fte, voor een periode van vier jaar.

Wij zoeken twee nieuwe collega’s met duidelijk verschillende profielen: één GIS-specialist die in communicatief opzicht uitblinkt en één die technisch inhoudelijk hoogwaardige bijdragen kan leveren.

Comments are closed.