Transparantie in ontwikkeling en beheer standaarden

Transparantie in ontwikkeling en beheer standaarden

Geonovum heeft het beheer van de geo-standaarden ingericht langs de lijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS). Voor ontwikkeling en beheer van de Basisstandaarden voert men sinds december 2014 het predicaat: Uitstekend beheerproces. Dit predicaat is uitgereikt door het Forum Standaardisatie.

Om opdrachtgevers meer inzicht te geven in de activiteiten in het beheerproces van standaarden, heeft Geonovum een generiek beheerdocument opgesteld. Hierin staat  wat Geonovum doet in elk “blokje” van het BOMOS-model. Voor elke door Geonovum te beheren standaard stelt men daarnaast een specifiek beheerdocument op. In dit specifieke beheerdocument zijn de aanvullende afspraken vastgelegd voor een standaard. In wezen biedt het specifieke beheerdocument het overzicht van meer- en minderwerk uitgaand van het generieke beheerdocument.

Om de kosten van beheer optimaal inzichtelijk te maken, heeft men op basis van het generieke en het specifieke beheermodel, onlangs ook een BOMOS rekenmodel ontwikkeld. Op basis van een reeds bekende en beheerde standaard is de benodigde basis inzet berekend. Deze basis wordt vervolgens gebruikt om een gerichte inschatting te kunnen maken van meer- en minderwerk zoals beschreven in het specifieke beheerdocument. Hierdoor zijn beheerkosten realistisch en onderbouwd in te schatten.

De door Geonovum ontwikkelde implementatie van BOMOS  werd door andere beheerorganisaties als praktisch en waardevol ervaren. Andere organisatie gaan nu bekijken of zij deze werkwijze ook gaan gebruiken. Om het rekenmodel te kunnen gebruiken, kunnen zij een eigen generiek beheerplan maken, en voor de door hen beheerde standaarden een specifiek beheerplan. Die twee documenten zijn dan input voor het bijbehorende rekenmodel.

Website Geonovum

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top