Toegankelijkheid en duurzaamheid van digitale overheidsinformatie  

Toegankelijkheid en duurzaamheid van digitale overheidsinformatie  

DUTO staat voor normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie. Het helpt digitale overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar te maken voor iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. 

Met het project DUTO werkt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan concrete kwaliteitscriteria en eisen die inzicht geven in hoe dat te organiseren. Dit wordt gedaan door in de praktijk te testen met een zogeheten DUTO-scan hoe relevant en werkbaar de kwaliteitseisen zijn en of er zaken missen. Hierbij wordt gekeken naar het werkproces of een concreet project of beleid. De aanbevelingen die hieruit komen helpen om de duurzame toegankelijkheid van de overheidsinformatie te verbeteren.

Het Ministerie van IenM heeft Geonovum en Kadaster gevraagd of zij mee willen werken aan een DUTO-scan voor de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Geonovum en Kadaster hebben als beheerders van Ruimtelijkeplannen.nl hun medewerking aan deze scan toegezegd. De scan zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden uitgevoerd.

https://informatie2020.pleio.nl/file/download/31427742

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top