Themabeheerder Omgevingsinformatie GIS

25 augustus 2017

Het domein Leefomgeving van de Provincie Utrecht draagt bij aan een aantrekkelijk stedelijk en landelijk gebied, met als doel een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Het aantal digitale toepassingen waarin wordt gewerkt met omgevingsinformatie neemt steeds verder toe: de digitale overheid is toe aan een visie en strategie. Team GIS betrekt deze informatie bij de kerntaken van de provincie en ziet omgevingsinformatie als integrator binnen de ruimtelijke opgaven.

Functie-inhoud

Als Themabeheerder Omgevingsinformatie ben je onderdeel van het GIS-team, dat bestaat uit enthousiaste specialisten met een brede beleidskennis. Als GIS-specialist ben je verantwoordelijk voor de omgevingsinformatie vanuit één of meerdere beleidsvelden, zoals bodem, water en milieu. Je adviseert, registreert en stelt omgevingsinformatie beschikbaar, en stuurt werkzaamheden voor projecten die door anderen worden uitgevoerd aan. Je overlegt daarbij met de inhoudelijk verantwoordelijke over de processen.

Themabeheerder Omgevingsinformatie GIS

Comments are closed.