Tevredenheidsonderzoek Nationaal GeoRegister

16 juli 2018

Het team van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) nodigt betrokkenen uit voor een gebruikersonderzoek over het Nationale Georegister.

Het Nationaal Georegister is gepositioneerd als ‘dé vindplaats van geo-informatie in Nederland’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als eigenaar van het NGR) is benieuwd naar hoe het gebruik van het NGR wordt ervaren en voor welke doelen het NGR wordt ingezet. Door uw mening te geven, krijgen de initiatiefnemers inzicht in het gebruik, de kwaliteit en toegevoegde waarde van het NGR. Op basis daarvan kan het NGR in de toekomst wellicht beter aansluiten bij uw wensen.

Hoe meedoen?
Het is mogelijk om online feedback te geven over de producten en diensten van het NGR. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer tien minuten in beslag. Meedoen aan dit onderzoek kan tot uiterlijk vrijdag 10 augustus 2018.

Wat gebeurt er met de gegevens?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Statisfact. Het PDOK-team wil benadrukken dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegeven antwoorden wordt omgegaan.

Website Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Comments are closed.