Symposium Waterkwaliteit

Symposium Waterkwaliteit

De themagroep Waterkwaliteit van KNW organiseert op 8 oktober 2015 voor de tweede maal een landelijke kennisdag.

Het thema van deze dag, die gehouden wordt in Meet Up Plaza, Beatrixgebouw, Utrecht is ‘momentum’. Tal van sprekers treden aan, er zijn workshops over thema’s die gebruikers hebben aangevraagd, variërend van eDNA tot governance en doelaanpassing. Diverse organisaties en kennisinstituten zijn al betrokken bij het programma voor het symposium. Denk hierbij aan PBL, RIVM, WVL, Stowa, WUR, Deltares en anderen. De dag is niet alleen bedoeld voor onderzoekers en specialisten, maar ook voor diegenen die voor hun organisatie waterkwaliteitsmaatregelen in gang zetten, beleid ontwikkelen en alle andere geïnteresseerden.

De verklaring van Amersfoort

Op deze dag wordt verdergebouwd aan de ‘Verklaring van Amersfoort’. In deze verklaring spreken alle betrokken partijen onomwonden de ambitie uit om samen de schouders te zetten onder de omvangrijke opgave om het water schoon te maken. De organisatoren willen met het congres praktische adviezen en frisse ideeën ophalen voor acties die het proces voor schoner water aan het draaien brengen en helpen om de KRW-doelen te halen.

De Verklaring van Utrecht

Het congres wordt afgesloten met de ‘Verklaring van Utrecht’. Deze verklaring, gedragen door de deelnemers, moet gaan werken als een vliegwiel. Door de gezamenlijke expertise te bundelen en goed samen te werken kunnen we deze grote uitdaging aangaan: schoon water in een druk bevolkt land met topsectoren voor Agri & Food, Tuinbouw, Chemie, Life Science & Health, … en Water.

Programma

 • 09:30 Ontvangst
 • 10:00 Opening en inleiding Eelco Koolhaas, dagvoorzitter
 • 10:15 Waterkwaliteit van 1970 tot 2027
  •  Reinier v/d Berg, onderdirecteur PBL: Vanuit ex-ante KRW: waar staan we nu, welke lessen uit trends verleden?
  •  Elaine Alwayn, directeur Water en Bodem, I&M: Voldoende en Schoon Water: wat gaan we de komende jaren anders doen?
  •  Tanja Klip, dijkgraaf Vallei en Veluwe. Wat kunnen en willen we als regionale waterbeheerders de komende jaren anders doen?
 • 11:00 Koffie & thee pauze
 • 11:30 Workshop ronde A
 • 12:30 Lunch
 • 13:30 Workshop ronde B
 • 14:30 Koffie & thee pauze
 • 15:00 Pitches: presentaties (2 slides/100 seconden): nieuwe tools, innovatieve maatregelen, ontwikkelingen en dergelijke
 • 15:30 Waterkwaliteit staat op de kaart, maar wat gaan en willen we nu anders doen? Lambert Verheijen, dijkgraaf Aa en Maas, lid Eerste Kamer
 • 15.45 Nederlands Water Cafe: aanbevelingen voor uitvoeringspraktijk, bestuurders en onderzoekers. Verzamelen ideeën en tips per workshop thema: Watersysteemkennis, Monitoring, Ecologie, Landbouw, Microverontreinigingen en Governance
 • 16:15 Afsluiting
 • 16.30 Netwerken met hapje en drankje
 • 17.30 Einde

Parallelsessies

Thema Monitoring 2.0

 • A Innovatieve technieken: eDNA en remote sensing
 • B Continu meten

Thema Watersysteemkennis

 • A Via doelaanpassing naar een realistisch 3e SGBP
 • B Toepassing van Ecologische Sleutelfactoren

Thema Microverontreinigingen

 • A Bestrijdingsmiddelen
 • B Dier- en humane geneesmiddelen: bronnen en beleid

Thema Ecologie

 • A Beheer en onderhoud met oog voor waterkwaliteit
 • B Effectiviteit maatregelen

Thema Governance

 • A Van repressie naar preventie
 • B Regie voor waterkwaliteit

Thema Landbouw

 • A Stikstof en fosfaat: metingen en normstelling
 • B Maatregelen via agrarisch waterbeheer

Website Waternetwerk

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top