Sweco levert ingenieursdiensten aan Vervoerregio Amsterdam 

Sweco levert ingenieursdiensten aan Vervoerregio Amsterdam 

Ingenieursadviesbureau Sweco is door de Vervoerregio Amsterdam aangesteld als vaste partner voor ingenieurs- en adviesdiensten die gaan bijdragen aan een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio.

Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft de ambitie om de best bereikbare stedelijke regio van Nederland te worden. 

Het complexe regionale verkeer-en vervoerssysteem in de Amsterdamse regio moet aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen door een groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers. De VRA stelt Sweco aan als vaste partner om te adviseren bij efficiënte en innovatieve oplossingen van deze mobiliteitsopgaven. Sweco zal de komende vier jaar binnen twee percelen voor de Vervoerregio Amsterdam opdrachten uitvoeren op het gebied van ingenieursdiensten (o.a. haalbaarheidsstudies, milieueffectenrapportages, planuitwerkingen, bodemonderzoek) en beleidsadviesdiensten (o.a. modelstudies, verkeersveiligheid en monitoring).

William Harding, divisiedirecteur Transport & Mobiliteit bij Sweco: ‘De mobiliteitsopgave van onze hoofdstad is voor onze experts enorm interessant. Het vraagt om een integrale aanpak waarin kennis op het gebied van mobiliteit, innovatie, circulariteit en duurzaamheid samenkomt. Dit vraagt wel een intensieve samenwerking met de opdrachtgever en de omgeving, en dat hebben we dan ook centraal gesteld in ons plan van aanpak. Ik vind het fijn om te zien dat dit positief is gewaardeerd en we als eerste zijn geëindigd.’ 

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. In beide percelen binnen de raamovereenkomst zijn nog twee andere partijen gecontracteerd. 

Website Sweco

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top