Stedenbouwkundig Medewerker

19 oktober 2018

Als stedenbouwkundig medewerker draag je bij aan de ontwikkeling van Dordrecht door verbeelding van visies en stedenbouwkundige studies te vertalen naar concrete plannen en verkavelingen.

Stedenbouwkundig Medewerker
36 uur | Dordrecht

In de aankomende jaren wil Dordrecht een ambitieus programma realiseren. Binnen de bestaande stad moeten grote aantallen woningen worden gebouwd waarbij vraagstukken spelen op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Als stedenbouwkundig medewerker draag je bij aan de ontwikkeling van Dordrecht door verbeelding van visies en stedenbouwkundige studies te vertalen naar concrete plannen en verkavelingen. Is dit jouw volgende stap? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

  • Je maakt coördinatietekeningen voor projecten en bent verantwoordelijk voor inhoudelijke afstemming binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Je maakt verbeeldingen van stedenbouwkundige/landschapskundige ontwikkelingen in Dordrecht op ieder schaalniveau, van regio/stad tot inrichting van de buitenruimte.
  • Je levert een vakinhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling, ontwikkelvisies en projecten voor de stad. Je maakt verkavelingsplannen voor deelgebieden en inrichtingsvoorstellen voor de openbare ruimte.
  • Je levert een bijdrage aan kennisontwikkeling en –overdracht binnen het vakteam.Je coördineert afstemming binnen projecten (beheer, kabels/leidingen/bomen e.d.) en adviseert over bouwplannen. Je bent in staat om plannen uit te werken tot gedetailleerde verkavelings- of inrichtingstekeningen.

Comments are closed.