Stappenplan en kwaliteitscontrole BAG 2.0

4 juni 2018

Met de introductie van de gewijzigde Wet BAG verandert er ook het nodige voor de bronhouders, de gemeenten. Het Kadaster heeft samen met het ministerie van BZK en VNG Realisatie een stappenplan opgesteld. Daarin worden de wijzigingen en de gevolgen hiervan voor bronhouders stap voor stap doorgenomen.

Op 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking. De verschillende stappen die bronhouders (gemeenten) voor en na 1 juli 2018 moeten zetten, zijn op een rij gezet door het ministerie van BZK, VNG Realisatie en Kadaster. In dit stappenplan staan verwijzingen naar aanvullende informatie en modeldocumenten om u zoveel mogelijk op weg te helpen. Voor de latere stappen wordt in de loop van 2018 nog nadere informatie beschikbaar gesteld.

 

Bronhouders moeten kwaliteit zelf controleren
De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is een van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeeel is de zelfcontrole met behulp van de ENSIA vragenlijst. Dit bestand vormt de vragenlijst in het kader van de zelfcontrole voor de BAG voor 2018. Deze vragenlijst zal vanaf 1 juli 2018 aan alle bronhouders van de BAG (gemeenten) via het ENSIA-programma toegezonden worden. Het kader voor de zelfcontrole vormt de Regeling periodieke controle bag en het Kwaliteitskader-2018. De vragenlijst is door BZK afgestemd met het BAG BAO.

Website Kadaster

Website Ministerie van BZK | Vragenlijst Zelfcontrole ENSIA BAG 2018

Comments are closed.