Standaardpakket of maatwerk?  

Standaardpakket of maatwerk?  

De keuze tussen een standaardpakket of maatwerkoplossing typeert de kloof tussen business en IT.

Terwijl de business voor snelheid en standaardapplicaties gaat, kijkt de IT-afdeling veel meer naar de langere termijn en naar aspecten als onderhoudbaarheid, aanpasbaarheid en integreerbaarheid. Dit blijkt uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder business- en IT-vertegenwoordigers, werkzaam bij enterprise-organisaties in onder meer de financiële sector, logistiek, verzekeringsbranche, e-commerce en zorgsector. COOLProfs’ belang bij dit onderzoek moge duidelijk zijn: zelf ontwikkelt het bedrijf bedrijfskritische maatwerksystemen. Zo maakt het Kadaster gebruik van diverse door COOLProfs ontwikkelde maatwerksystemen, de reizigersinformatie is gestroomlijnd voor de RET en HTM en er zijn diverse applicaties ontwikkeld voor de Gemeente Den Haag. De uitkomsten en de duiding van het onderzoek zijn echter informatief genoeg om kennis van te nemen.

Ballast uit verleden
Om af te rekenen met ballast uit het verleden en om een gestroomlijnde en toekomstvaste  IT-organisatie neer te zetten, zijn veel bedrijven bezig hun IT-landschap te transformeren. Dit is allerminst een gemakkelijke opgave, zo leert de rondgang van COOLProfs. Alleen al de migratie naar de cloud zorgt voor de nodige kopzorgen, eenvoudigweg omdat een groot deel van de in gebruik zijnde systemen niet ontworpen is om in de cloud te draaien. Waar bedrijven bestaande systemen niet kunnen hergebruiken of er niet in slagen om functionaliteit te ontsluiten, komen ze voor de onvermijdelijke keuze te staan: bouwen of kopen? En dan blijkt dat de aloude kloof tussen business en IT opspeelt. De business, die bepaalde oplossingen vraagt en daar liever vandaag dan morgen over wil kunnen beschikken en aan de andere kant de IT-organisatie die het moet leveren, maar die dat niet altijd zo snel kan de business dat wil en die te maken heeft met beheeraspecten en integratie-issues. Joachim Vandecasteele, CTO van COOLProfs was nauw betrokken bij het onderzoek. Hij vat het als volgt samen: ‘Aan de ene kant de ongeduldigheid en het kortetermijndenken van de business en aan de andere kant de soms wat terughoudende en weinig flexibele opstelling van IT.’

Business kiest vaak standaardpakket
Omwille van de snelheid gaat de voorkeur van de business in veel gevallen nog altijd uit naar een standaardpakket.  Ook gaat de business al regelmatig zelf over tot de aanschaf van SaaS-applicaties. Als er geen geschikte standaardoplossing voorhanden is – dit geldt met name voor processen die externe partijen als leveranciers en klanten raken – kiezen ze er voor om zelf een eigen maatwerkoplossing te laten ontwikkelen. De IT-organisatie op haar beurt is doorgaans geen voorstander van een standaardpakket. Onder meer vanwege de vaak starre houding van leveranciers als het gaat om integratie en de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, het beheeraspect en de beperkte aanpasbaarheid van standaardpakketten. IT-organisaties gaan daarom in de regel liever voor maatwerkoplossingen.

IT op directieniveau
Onderzoeksbureau Forrester stelde onlangs al dat een hernieuwde rol van IT op directieniveau onontbeerlijk is om business en IT bij elkaar te brengen. Volgens het onderzoeksbureau hebben CIO’s te maken met een significante druk om in te spelen op de wensen en eisen van hun ‘digitale’ klanten. Om de klantprocessen te digitaliseren, zouden ze volgens Forrester onder meer moeten investeren in ‘fast-cycle planning and governance’, ‘continuous delivery’ en ‘flexible sourcing’. Ook volgens Vandecasteele ligt de oplossing in meer snelheid en flexibiliteit: “Om business en IT bij elkaar te brengen, is het raadzaam om het beste van twee werelden te nemen en een middenweg te zoeken, met aan de ene kant van het spectrum pakketten en aan de andere kant pure maatwerkoplossingen. Dit betekent onder meer gebruikmaken van herbruikbare componenten, waardoor de ontwikkelsnelheid fors kan worden verhoogd. Ook het gebruik van een standaard RAD-platform voor de ontwikkeling en het beheer van maatwerkapplicaties draagt hieraan bij; door te modelleren kunnen vertegenwoordigers van de business gemakkelijker worden betrokken, en doordat de code met één druk van de knop wordt gegenereerd kan een continious-delivery proces worden gerealiseerd. Het brengt bedrijfsapplicaties binnen handbereik, waarbij functionaliteit, snelheid, integreerbaarheid en beheerbaarheid samenkomen.” 

www.COOLProfs.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top