Stand provinciale Landschappen

Stand provinciale Landschappen

In 2015 is het aantal donateurs en leden van de twaalf provinciale Landschappen in totaal gestegen.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de Landschappen nu een achterban van 309.330 huishoudens, in december 2014 waren dat er 308.377.

Stijging
It Fryske Gea, Het Drentse Landschap en Geldersch Landschap & Kasteelen zijn dit jaar het meest gegroeid in donateurs. Deze stijging is op 20 december 2015 bekend gemaakt in de ‘groene parade’ van het radioprogramma Vroege Vogels. In de lijst met groene organisaties bezetten de Landschappen al een paar jaar de vierde plek. De achterban van de provinciale Landschappen wordt gekenmerkt door een blijvende betrokkenheid. Zagen we enkele jaren geleden nog schommelingen, deze lijken zich nu te hebben gestabiliseerd. Gezamenlijk bezitten en beheren ze ruim 110.000 hectare natuur. De organisaties zijn van oudsher geworteld in de provincie en werken samen met partners uit de provincie.


Stichtingen en vereniging

De 12 Provinciale Landschappen zijn als rechtspersoon een stichting, met uitzondering van It Fryske Gea, dat een vereniging is. Het doel van de landschappen is om natuur en landschap via aankoop te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. Elk Landschap heeft een bestuur, een staf en een soort raad van toezicht. Met de andere grote terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bestaan strikte afspraken over wie in welk deel van de provincie gebieden aankoopt en beheert. Elk Landschap heeft leden of donateurs. Om de natuurterreinen te kunnen aankopen en beheren zijn de landschappen echter afhankelijk van overheidssubsidies. Landelijk werken de verschillende landschappen sinds 1989 samen in het samenwerkingsverband De12Landschappen.

 


LandschappenNL
Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdragen aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 310.000 donateurs. De 12 provincialeLandschappen:Het Groninger Landschap,It Fryske Gea, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Geldersch Landschap & Kasteelen, Het Flevo-landschap, Het Utrechts Landschap, Landschap Noord-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap,Het Zeeuwse Landschap,Het Brabants LandschapenHet Limburgs Landschap.

www.landschappen.nl

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top