Slimme Steden zijn datagedreven

4 september 2018

Tijden drie kennissessies van Signify (Philips Lighting) verzorgt Antea Group  een break-out sessie over het onderwerp de nut en noodzaak van datagedreven werken voor het beheer van de toekomst en het gebruik van ‘slimme openbare verlichting’.

In 2028 is de verwachting dat 62 procent van de wereldbevolking in steden woont. Goede luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad zijn dan van groot belang. Daarnaast staan er in 2020 meer dan vijftig miljard apparaten met elkaar in verbinding, via internet of cloudservices. Big data verbindt mensen, kennis en data aan elkaar. Naarmate steden groeien, groeien de uitdagingen ervan ook mee, zowel op milieu-, economisch als sociaal gebied. Maar steden zijn centra van diversiteit en innovatie: ze kunnen ook de bron van oplossingen worden

Leefbaarder, weerbaarder, economisch gezond en duurzaam
Gezien alle bovenstaande ontwikkelingen zetten Slimme Steden nieuwe ontwikkelingen op communicatie-, digitale technologiegebied en intelligent ontwerp in om steden leefbaarder, weerbaarder, economisch gezond en duurzaam te maken. Slimme sensoren en geïntegreerde apparaten, van openbare verlichting tot verkeerssignalering, werken samen in een open, verbonden infrastructuur om zo een ‘intelligente laag’ te maken die energie bespaart, activiteiten stroomlijnt en burgers een comfortabeler en veiliger gevoel geeft.

Datagedreven
Slimme Steden zijn datagedreven. Door het gebruik van sensoren in buitenruimte worden veel data verameld. Door deze data te combineren en te verrijken met andere data komt uw organisatie tot informatie. Deze informatie wordt gebruikt om te evalueren en voorspellingen te doen om proactief te reageren op toekomstige ontwikkelingen. Datagedreven werken is een manier van werken die besluiten op alle niveaus sneller, beter, controleerbaar en herhaalbaar maakt. Dit resulteert in een betere bedrijfsvoering: budgetten worden immers efficiënter en effectiever ingezet. Maar het voorkomt ook discussies over het nemen van maatregelen en de inzet van middelen. Resultaat: een leefomgeving die veiliger, duurzamer, betaalbaarder wordt.

Locaties en data

De kennissessies starten om 10.00 uur tot 14.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Meer informatie: rob.janssen@anteagroup.com

Website Antea Group

Comments are closed.