Senior GIS Specialist

2 oktober 2019

We zoeken een gedreven en ervaren senior GIS specialist die een voortrekkersrol vervult bij de realisatie van de recent gedefinieerde visie op de rol en inrichting van het team Geo.

Waarom:

Veel maatschappelijke issues waaraan gewerkt wordt binnen de provincie Zeeland hebben een duidelijk geografisch aspect. Geografische data en analyses, gebaseerd op een adequaat ingericht Geografisch Informatie Systeem (GIS), zijn hierbij een onmisbaar hulpmiddel om tot de juiste beleidskeuzes te komen. Team Geo richt zich op het adviseren en ondersteunen ten aanzien van GEO/GIS vraagstukken, naast de operationele uitvoering van beheer en analyse werkzaamheden.

We zoeken een gedreven en ervaren senior GIS specialist die een voortrekkersrol vervult bij de realisatie van de recent gedefinieerde visie op de rol en inrichting van het team Geo. Enerzijds heb je hierbij een coördinerende rol binnen het team en anderzijds zorg je voor de aansluiting bij de diverse opgaven en het leveren van de gevraagde diensten en producten.

Comments are closed.