Schuif jij aan in de werkgroep Plaatsbepalingspunten BGT?

14 mei 2018

Deze zomer stemt Geonovum het wijzigingsvoorstel voor IMGeo af met het werkveld. Eén van de onderwerpen die daarin wordt meegenomen is het vraagstuk hoe om te gaan met Plaatsbepalingspunten.

Standaardiseringsorgaan Geonovum nodigt belangstellenden van harte uit om samen te werken aan een definitief voorstel dat in het nieuwe IMGeo kan worden doorgevoerd.

300 miljoen PBP’s
In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leggen we gegevens over de herkomst en nauwkeurigheid van een coördinaat van een wegdeel, pand of paal vast in het Plaatsbepalingspunt (PBP). In de Landelijke voorziening BGT komen op dit moment ongeveer 300 miljoen van die plaatsbepalingspunten voor. Bronhouders en gebruikers ervaren de plaatsbepalingspunten als last(ig): de plaatsbepalingspunten vragen veel opslagcapaciteit en doorlooptijd bij controle en verwerking, de uitwisselbestanden zijn groot en er wordt relatief veel niet-relevante informatie meegeleverd, omdat er geen einddatum zit op de punten en er geen administratieve koppeling is tussen object en plaatsbepalingspunt.

Oplossingsrichtingen
Begin 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar wat een meer effectieve en efficiënte werkwijze zou kunnen zijn rond plaatsbepalingspunten. Daarbij zijn vier werkwijzen als meest kansrijk naar voren gekomen.

  1. Alleen plaatsbepalingspunten opnemen voor de harde topografie: wegen, panden e.d.
  2. Alleen plaatsbepalingspunten opnemen voor ingemeten punten
  3. Herkomst en kwaliteit koppelen aan een object in plaats van aan een coördinaat.
  4. Combinatie van 1 en 3.

Dus moeten we iets vinden van…
De discussie rondom plaatsbepalingspunten kan daarmee worden ingeperkt tot drie heldere vragen. Moeten we de gegevens over herkomst en kwaliteit in de BGT koppelen:

  1. aan alle topografie/objecten of alleen de harde topografie (wegen, panden e.d.)?
  2. aan elk coördinaat of per object?
  3. en als per coördinaat: aan àlle coördinaten of alleen aan de ingemeten punten?

Wil jij meewerken?
Geonovum wil deze vragen in een werkgroep bespreken om gezamenlijk tot één voorstel te komen voor het koppelen van gegevens over herkomst en kwaliteit aan objecten in de BGT. Dit voorstel moet vervolgens worden meegenomen in de nieuwe versie van IMGeo, waarvoor deze zomer het wijzigingsvoorstel met het werkveld wordt afgestemd. Wil je aan deze werkgroep meedoen? Meld je dan hieronder aan. 

Werkgroep Plaatsbepalingspunten | Aanmelden

Geonovum | Scriptie Plaatsbepalingspunten in de BGT: hoe nu verder?

 

Comments are closed.