SBIR Gegevenslandschap – MUTATIO fase 2

23 augustus 2018

Tijdens het SBIR fase 2 project zal een werkend prototype van de dienst MUTATIO, voor grotere geo-objecten in de geo-basisregistraties als BGT en AAN (Basisregistratie Grootschalige Topografie en Agrarisch Areaal Nederland) worden ontwikkeld. Hierbij zal een API/WFS (Application Programming Interface/Web Feature Service) worden aangeboden die afnemers 10 maal per jaar informeert omtrent de juistheid van informatie in de geo-basisregistraties als BGT en AAN.

MUTATIO biedt inzicht in de feitelijke correctheid van de authentieke gegevens in de registraties in het GEO-domein (BGT, AAN, enz.). De inhoud van deze registraties beïnvloedt allerlei hiervan afgeleide informatie (woninggegevens, ligplaatsen, grondzaken, enz.) en beslissingen van burger, bedrijf en overheid t.a.v. subsidierechten, belastingen, ruimtelijke plannen, omgevingswet-vergunningen, enz.). Door een bijdrage te leveren in het actueel en betrouwbaar maken van deze gegevens zorgt MUTATIO voor een verbeterde dienstverlening binnen het gegevenslandschap van de overheid.

Er verandert ieder jaar 5-15% van de gebouwen, wegen, watergangen, percelen, enz. Deze objecten vormen samen het onderwerp van deze registraties. Een deel van de ‘nieuwe gebouwen’/ ’gedempte sloten’, enz. wordt in de kaart verwerkt door de overheid, maar een belangrijk deel ook niet (de overheid kent vergunningsvrije veranderingen veelal niet). Bij elkaar gaat het permanent om miljoenen objecten in deze geo-registraties die niet met de werkelijkheid van vandaag overeen komen. Onze ervaring leert dat alle mutaties pas na circa 5 jaar na het optreden ervan verwerkt zijn.

 

De afnemers van MUTATIO zijn de beheerders van de registraties, de zogenaamde bronhouders. Deze bronhouders zijn in fase 1 zeer geïnteresseerd gebleken in de afname van MUTATIO om twee redenen. De eerste reden is dat MUTATIO kosten kan besparen in de bijhouding van de registratie. In de tweede plaats wordt het transparant omgaan met de betrouwbaarheid van de eigen registratie als belangrijk ervaren (niet meer als bedreiging voor de eigen activiteiten, maar als rechtvaardiging van de noodzaak ervan en ter facilitering van de communicatie met gebruikers). 

De technische innovatie van MUTATIO is dat het (wereldwijd) de eerste dienst is waarin automatische mutatiemeldingen worden geproduceerd en geleverd. 

MUTATIO
Op basis van deep learning algoritmes worden mutaties gevonden en geclassificeerd. Deze technische ontwikkeling zal in fase 2 verder worden doorgevoerd en gevoed met trainingsdata. Het gaat hierbij om het herkennen van objecten en hierbij ontwikkelen van verschillende modulaire signaalgeneratoren.

 

AI learning
Door middel van een marktconsultatie en verschillende pilots zal de beste manier van ontsluiting worden gezocht. De manier van aanbieden van de dienst wordt gezocht in de vorm van een API of WMS/WFS. MUTATIO zo passend mogelijk laten aansluiten op bestaande infrastructuren en de wensen van de mogelijk afnemers is bij fase 2 een belangrijk deel van de ontwikkeling van het prototype. 

Website NEO

Comments are closed.