Samenwerking STABU en Ketenstandaard

30 mei 2019

Eén organisatie voor bouw- en installatiesector

De besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie hebben besloten de krachten te bundelen. Beide stichtingen beschikken over een breed draagvlak binnen de bouw- en installatiesector en denken elkaar te kunnen aanvullen door elkaars standaarden op elkaar aan te laten sluiten. 

Door de redactie

Met de samenwerking tussen STABU en Ketenstandaard ontstaat één organisatie voor het beheer van het STABU Bestek, de ETIM Classificatie en de SALES Standaard.

 

STABU is al veertig jaar actief in de bouwsector met gevalideerde data voor betrouwbare bestekken. Het door deze organisatie ondersteunde STABU2 is een belangrijke standaard voor het schrijven van bestekken en wordt dagelijks toegepast in ruim tweederde van de aanbestede bouwwerken. STABU ontsluit specificaties voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in alle fasen van het bouwproces en ondersteunt het werken met de STABU-systematiek door voorbeeldprojectbeschrijvingen ter beschikking te stellen. 
Ketenstandaard is een platform dat standaarden biedt voor het classificeren van technische producten (ETIM) en voor elektronische datacommunicatie (SALES Standaard) in de bouwkolom. Deze stichting richt zich op een brede toepasbaarheid van de standaarden door er samen met deelnemers voor te zorgen dat deze aansluiten op werkprocessen. Daarnaast stimuleert Ketenstandaard afstemming met andere standaarden, zowel op nationaal als internationaal niveau.
Door de krachtenbundeling van STABU en Ketenstandaard ontstaat voor gebruikers één sterke organisatie in de bouw- en installatiesector voor de promotie en het beheer van het STABU Bestek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor communicatie en de fabrikant-gebonden productspecificaties. De bedoeling hiervan is dat de bouw- en installatiebranche daardoor beter en efficiënter kan inspelen op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. 

Praktische samenwerking
Met betrekking tot de samenwerking komt er in eerste instantie een overgangsperiode tot 1 juli 2019 waarin een delegatie vanuit beide besturen samen met de huidige directies de praktische samenwerking voorbereidt. Uitgangspunt daarbij is een gezamenlijk besturingsmodel, waarin de vertegenwoordigingen van beide organisaties zich herkennen. Voor STABU gaat het om opdrachtgevers, adviseurs, bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Ketenstandaard richt zich op bouwbedrijven, installateurs, groothandel en fabrikanten. De huidige teams integreren op een nieuwe locatie in de omgeving van Ede. 

Grote meerwaarde
Wilma Visser, bestuurslid van STABU, ziet grote meerwaarde in de voorgenomen samenwerking: “De standaarden van STABU en Ketenstandaard kunnen we goed op elkaar aan laten sluiten. Dankzij deze samenwerking behoren onnodig complexe bestekken en belemmeringen in de toepassing tot het verleden. Samen kunnen we, onder andere in het licht van de DigidealGo, bijdragen aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde informatie in het hele bouwproces. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid in het belang van een beter functionerende bouwkolom.”
Peter Koenders, bestuurslid Ketenstandaard: “Ik ervaar in de praktijk dat Ketenstandaard bij woningcorporaties, maar niet bij andere opdrachtgevers binnen de B&U-sector bekend is. STABU is juist een bekend merk bij vrijwel alle opdrachtgevers. Met de nieuwe organisatie bereiken we straks dus de hele bouwkolom. Voor ons als bouwbedrijf is het belangrijk dat opdrachtgevers in de toekomst naast STABU ook ETIM en de SALES Standaarden gaan gebruiken.” 

Comments are closed.