Richtlijn BIM Loket voor beheerorganisaties

30 januari 2018

Sinds de oprichting in 2015 werden verschillende BIM-standaarden bij het BIM Loket ondergebracht: COINS, VISI, NLCS, NL/SfB, GB-CAS en CB-NL. Met de standaarden IFC, IMGeo, CityGML, SALES en ETIM ging het BIM Loket partnerschappen aan. Nieuwe praktijkrichtlijnen werden ontwikkeld om het gebruik tussen samenwerkende partijen te vergemakkelijken: Nationaal BIM Protocol en Uitvoeringsplan, BIM basis ILS en de Uniforme Sparingsopgave (Basis USO).

Het BIM Loket beheert de ondergebrachte standaarden in samenwerking met de betrokken kennisinstellingen. De organisatie van het beheer loopt sterk uiteen, omdat de standaarden op verschillende manieren ontstaan zijn. Daarom werkt het BIM Loket aan een richtlijn van beheer, conform BOMOS, die zorgt voor een zorgvuldig en transparant beheerproces met een open besluitvorming. De richtlijn gaat gelden voor alle standaarden die volledig onder het beheer van het BIM Loket vallen. De nieuwe richtlijn wordt afgestemd met de partnerstandaarden. Ook bij de praktijkrichtlijnen als de BIM basis ILS zal de beheerrichtlijn (in een lichtere vorm) worden toegepast. Voor alle standaarden en praktijkrichtlijnen gelden daarmee dezelfde waarborgen, zoals open besluitvorming, zorgvuldig en transparant beheer, inbreng van gebruikers en stakeholders, ondersteuning van het gebruik en bevordering van synergie en integratie.

Eenduidige en gelijkvormige overlegstructuur

Elke standaard krijgt een eenduidige en gelijkvormige overlegstructuur. Rond de standaard opereren drie geledingen: een Gebruikerscommissie, een Beheercommissie en een Expertcommissie. De Expertcommissies en Gebruikerscommissies spelen een belangrijke inhoudelijke rol bij de actualisering van de standaarden. De Gebruikerscommissie is de schakel tussen gebruikers en de Beheercommissie, die namens de sector sturing geeft aan beheer en actualisering van de standaard. De Expertcommissie geeft hier de daadwerkelijke (technische) uitvoering aan. Inhoudelijk wordt elke nieuwe release van een standaard vastgesteld door de Beheercommissie. De Programmacommissie van het BIM Loket stuurt op de synergie tussen de standaarden: de (inter)nationale aansluiting van het gezamenlijke beheer en de voorlichting en adoptie.
Tenslotte zullen vertrouwde namen veranderen in nieuwe, eenduidige namen. Zo is de Stuurgroep CB-NL veranderd in Beheercommissie CB-NL en de Technische Commissie VISI gaat Expertcommissie VISI heten.

Website Bim Loket

Comments are closed.