Proces-optimalisatie IMGeo

30 januari 2018

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren.

Afgelopen jaar heeft Geonovum samen met gebruikers en sectoren mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2018 worden deze oplossingsrichtingen aan alle gebruikers voorgelegd in voorbereiding op de formele consultatie. De formele consultatie van IMGeo start op 2 april 2018.

Wijzigingsvoorstellen in vijf rondes
Het toetsen van de wijzigingsvoorstellen vindt online plaats in vijf rondes. Elke ronde staan de wijzigingsvoorstellen van een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen wordt gevraagd om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel. De eerste reviewronde is gestart op maandag 22 januari jongstleden en sluit op vrijdag 2 februari 2018. De laatste ronde start op maandag 19 maart 2018 en eindigt op 30 maart 2018. Mocht het nodig zijn dan komen er in deze periode nog extra themawerksessies.

Hoe kan ik meedoen en waar vind ik de wijzigingsvoorstellen?
De wijzigingsvoorstellen staan na elke release op de Geonovum Github over BGT| IMGeo. Wie een mail wil ontvangen als er nieuwe wijzigingsvoorstellen online staan, schrijft zich in voor de attenderingservice.

Technische consultatie: proefproductie en voorbeeldbestanden
Om een technische toets van de voorgestelde wijzigingen te ondersteunen, stelt Geonovum vanaf half februari de eerste concept-schema's en voorbeeldbestanden van BGT 2.0 | IMGeo 3.0 beschikbaar aan de BGT-keten. Op basis hiervan kunnen software-leveranciers en de centrale BGT ketenvoorzieningen de impact op hun software bepalen.

Formele consultatie
Op maandag 2 april 2018 gaat de formele consultatie van BGT 2.0 | IMGeo 3.0 van start. Deze loopt tot vrijdag 11 mei. Op basis van ingediende zienswijzen kan de consultatieversie van BGT 2.0 | IMGeo 3.0 nog één keer worden aangepast. Is dat het geval, dan legt Geonovum die wijzigingen nog eenmaal voor aan het werkveld in een definitieve consultatieronde. Die tweede ronde start op maandag 28 mei 2018 en sluit op 8 juni 2018.

Vaststelling
In de zomer van 2018 wil Geonovum het wijzigingsvoorstel voor IMGeo definitief hebben afgestemd met het werkveld. Na de formele consultatie volgt vaststelling van BGT 2.0 | IMGeo 3.0 in de Stuurgroep IMGeo, gevolgd door de Stuurgroep Productie en tot slot de Programmastuurgroep BGT. Dit zal naar verwachting september-oktober 2018 zijn. De ingangsdatum van de nieuwe versie wordt bepaald aan de hand van de impact van de wijzigingen.

 

Website GitHub

Website Geonovum | Subscribe

Comments are closed.