Privacy-onderzoek: Gebruik van locatiegegevens moet anders

5 maart 2018

Uit privacy-onderzoek van HERE Technologies blijkt dat consumenten bezorgd zijn dat bedrijven misbruik maken van de locatiegegevens die zij verzamelen.

Dit betekent dat er, volgens HERE Technologies, 'een fundamentele heroverweging' nodig is om mensen vertrouwen te geven in nieuwe diensten die gebruikmaken van locatiegegevens, zoals autonome auto's en drone-leveringen. Het onderzoek verzamelde de meningen van meer dan 8.000 mensen in acht landen, waaronder 1.007 Nederlanders, en omvatte ook interviews met internationale privacy-deskundigen.

Controle over eigen gegevens?

Vandaag de dag heeft slechts 20% van de mensen het gevoel dat ze volledige controle hebben over hun persoonlijke locatiegegevens. En 44% van de respondenten deelt onbedoeld locatiegegevens met apps en serviceproviders, ondanks pogingen om de toegang te beperken. Zo' n 76% van de mensen voelt zich gestrest of kwetsbaar door hun locatiegegevens te delen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders tot de mensen behoren die het minst bereid zijn hun locatiegegevens te delen. Slechts 18% van de respondenten gaf aan vaak of altijd locatiegegevens te delen. Echter, slechts 12% van de Nederlanders weet na het delen van de locatiegegevens wat er precies met deze gegevens gebeurt. Onvoldoende controles voor het beheer van persoonsgegevens, in combinatie met een gebrek aan transparantie van apps en dienstverleners, zijn de belangrijkste redenen waarom de respondenten het gevoel hadden dat er misbruik werd gemaakt van hun vertrouwen.

Andere belangrijke bevindingen

 • Ongeveer 65% van de mensen heeft zijn locatiegegevens minstens één keer gedeeld met een app of dienstverlener.
 • Nederlanders zijn, op Japanners na, het minst bereid om hun locatiegegevens te delen.
 • Hoewel de overgrote meerderheid zich grote zorgen maakt over het delen van zijn locatiegegevens, houdt zij zich niet actief bezig met de desbetreffende instellingen op hun apparaten.
 • Minder dan een vijfde vertrouwt in wet- en regelgeving tegen misbruik van hun locatiegegevens.
 • Minder dan een vijfde vertrouwt erop dat diensten die hun locatiegegevens verzamelen, hun gegevens op de juiste wijze zullen verwerken.

Grotere transparantie en eigen regie nodig

Uit het onderzoek blijkt dat een grotere transparantie en controle over de wijze waarop locatiegegevens worden verzameld en gebruikt, het vertrouwen en de bereidheid tot het delen van locatiegegevens van de consument zal vergroten. Ongeveer 70% gaf aan toegang te zullen verlenen tot een datacollector als ze weten waar hun locatiegegevens voor nodig zijn, waarvoor ze worden gebruikt en dat ze veilig worden beschermd, opgeslagen of systematisch worden gewist. Evenveel mensen zeiden dat ze ook toegang zouden verlenen als ze de instellingen gemakkelijker kunnen wijzigen, de toegang zouden kunnen intrekken en hun geschiedenis zouden kunnen verwijderen. Volgens het onderzoek staan de meeste mensen open voor het gebruik van nieuwe technologieën die helpen hun gegevens te beheren. Ongeveer 63% van de respondenten gaf aan gebruik te zullen maken van een "privacy service", die de privacy-instellingen zou beheren op basis van hun voorkeuren op elk apparaat dat zij gebruiken. Daarnaast zei 51% van de respondenten dat zij hun privégegevensbeheer zouden toevertrouwen aan een bot op basis van Artificial Intelligence (AI).

Voordeeltjes in ruil voor locatiegegevens

Van de vele voordelen die het delen van locatiegegevens oplevert, scoort de veiligheid van auto's het hoogst: ongeveer 73% van de mensen zegt dat ze locatiegegevens in zo' n scenario willen delen. Ook scoorden diensten hoog die mensen in staat stellen geld te besparen of kortingen en beloningen te verwerven. In meer futuristische scenario's zou 72% van de consumenten bereid zijn om zijn locatiegegevens te delen voor een autonome auto om de meest efficiënte routes te vinden, terwijl 69% zijn gegevens zou delen om een drone in staat te stellen een vermiste persoon, huisdier of voorwerp te vinden.

Ongemakkelijk gevoel

Dr. Peter Kürpick, Chief Platform Officer bij HERE Technologies: “Mensen delen locatiegegevens met app-providers vanwege de vele voordelen, of het nu gaat om thuisbezorging van voedsel, een taxi bestellen of het maximale uit social media halen. Maar velen voelen zich ongemakkelijk bij het delen van locatiegegevens. Het gebrek aan vertrouwen is vandaag de dag al problematisch. Het zal alleen maar verergeren als privacy-praktijken gedomineerd zouden blijven door een click-to-consent benadering.” Kürpick vervolgt: “Autonoom vervoer en andere nieuwe diensten zullen steeds meer tijdgevoelige en machine-naar-machine-communicatie vereisen. Om mensen ononderbroken toegang tot dit soort diensten te bieden, is een nieuwe benadering van privacy nodig. Wij geloven dat mensen transparante gebruiksvriendelijke instellingen moeten worden geboden die hen in staat stellen toegangsrechten toe te kennen en in te trekken en hun privacy-voorkeuren te beheren, zodat ze beter kunnen controleren wat ze in hun digitale leven delen. Voor onze dienstverlening onderzoeken wij privacy-as-a-serviceconcepten. Het is echter ook van het grootste belang dat er over alle branches heen wordt samengewerkt om de juiste oplossingen te ontwikkelen. Verimi, waarvan HERE aandeelhouder is, is een goed voorbeeld van een initiatief dat mensen zal helpen hun gegevens en privacy onafhankelijk van branche of toepassing te beheren.”

Bevindingen per land

De ondervraagden voor het onderzoek kwamen uit Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hieruit kwamen de volgende karakteristieken per land naar voren:

 • Australische consumenten zijn terughoudend in het delen van locatiegegevens en maken zich meer dan gemiddeld zorgen over het gebrek aan transparantie.
 • Brazilianen zijn het meest enthousiast over het delen van locatiegegevens, vooral binnen de context van sociale media.
 • Frankrijk is het land waar de "privacy paradox" het duidelijkst tot uiting komt - met mensen die zich grote zorgen maken over hun privacy, maar minder geneigd zijn om hier iets aan te doen.
 • In Duitsland is veiligheid van het grootste belang als het gaat om het delen van locatiegegevens. Duitsers beperken de toegang vaker en delen locatiegegevens met minder apps dan het mondiale gemiddelde.
 • De consumenten in Japan zijn het meest bezorgd en beperken de toegang vandaag de dag sterk, maar zij zijn bereid te delen voor meer gemak en tijdwinst.
 • Nederlanders zijn pragmatisch in hun gedrag en waarderen gepersonaliseerde diensten en grotere controle.
 • Britse consumenten zijn het minst beperkend in hun gedrag en minder bezorgd dan anderen.
 • Amerikanen vertrouwen taxibedrijven van alle soorten meer met hun locatiegegevens dan hun overheid.

PDF Technologies

Comments are closed.