Platform O&O

Het platform Ordening en Ondergrond (O&O) van het Centrum voor Ondergronds Bouwen heeft een nieuwe koers ingezet: er komt meer aandacht voor de waarde van de ondergrond. 

Hoe kunnen we de meerwaarde van ondergronds bouwen ook hard economisch neerzetten? Coördinator Henk Werksma maakte samen met Lidwien Besselink van Triple Bridge een projectplan ‘Waarde van de ondergrond’. De eerste stap wordt ingevuld op 18 februari 2016 tijdens de volgende platformbijeenkomst. De nieuwe koers vraagt ook om nieuwe mensen. Gedacht wordt aan economen, planologen, projectontwikkelaars en financieel adviseurs.

Platformbijeenkomst Ordening en waarde
Op 18 februari 2016 komen de platformleden om 14.00 uur (tot maximaal 17.00 uur) bij elkaar, op de Bouwcampus in Delft, geïnspireerd met de opgedane achtergrondkennis rondom dit onderwerp. De leidraad van de middag is het document Baten van de Ondergrond, hiermee gaan de organisatoren concreet met de bezoekers aan de slag. In dit document is te lezen dat een onderzoek wordt gestart met de uitvoering van een kwalitatieve quickscan van diverse ondergrondse projecten, onder te verdelen in enkele categorieën. Samen wordt bekeken of hier concrete stappen in zijn te maken, voorafgegaan door een brainstorm. Het gaat om onderwerpen als: Welke projecten? Wie heeft ervaring op dit soort projecten, of kent projecten die hier bijzonder geschikt voor zijn? Wie wil interviews afnemen die over dit onderwerp gaan? Het definitieve programma van de bijeenkomst wordt vooraf toegestuurd aan de deelnemers.

Inspiratie
Op het COB-congres van 10 december 2015 komt waarde(ring) aan bod tijdens een presentatie van Hoite Detmar. Hij zal ingaan op wat de Noord/zuidlijn de stad Amsterdam oplevert (en dat is meer dan een metrolijn). We constateren dat rondom metrostations, die nog niet eens gereed zijn, de waarde van de grond stijgt, dat er bouwactiviteiten zijn en andere recente ontwikkelingen. Ook tijdens het Flexival  op 21 januari 2016 komt het onderwerp aan bod. Het programma is in de maak, maar dat de onderwerpen MKBA, de waardering van de ondergrond en economische en maatschappelijke waarde van ondergronds bouwen op het programma komen te staan, is reeds vastgesteld.

www.cob.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top