Parkeervakken in beheer in Amsterdam

Parkeervakken in beheer in Amsterdam

Voor het eerst beschikt de gemeente Amsterdam over een compleet en uniform bestand (‘kaart’) van alle parkeervakken in de gemeente. Het is in opdracht van de afdeling Parkeren opgebouwd door de afdeling Basisinformatie, en het zal ook komende twee jaar door Basisinformatie worden bijgehouden. Op 9 september 2015 ondertekenden de afdelingen Basisinformatie en Parkeren daarvoor een overeenkomst.

Parkeren is in Amsterdam een belangrijk bestuurlijk onderwerp. Daarbij gaat het niet alleen om de beheersing van de parkeerdruk, of om dienstverlening aan burgers en bedrijven (speciale parkeerplaatsen), maar gaat het ook om véél geld: in 2014 ontving de gemeente bijna 170 miljoen euro aan parkeergelden. Zoals iedere Amsterdammer met een auto inmiddels weet, is de handhaving van parkeren de afgelopen jaren gemoderniseerd: de inspecteurs ter plekke worden meer en meer vervangen door scanauto’s. Deze kunnen aan de hand van de kentekens controleren of een auto een parkeerrecht heeft (dus of er is betaald of dat er een vergunning voor is). Zo niet, dan volgt een naheffing

Efficiëntie
Om scanauto’s efficiënt en consequent te kunnen inzetten, is het noodzakelijk dat alle parkeerplaatsen precies in kaart zijn gebracht. En dat van elke parkeerplaats bekend is onder welke omstandigheden je er mag parkeren: bijvoorbeeld een invalideparkeerplaats, een laad- en losplaats, een tijdelijke ontheffing (TVM, voor bijvoorbeeld aannemers en verhuizers). Er was echter geen gemeentebreed uniform bestand beschikbaar. In het Bestuursakkoord werd becijferd dat een optimale parkeerhandhaving de gemeente circa 20 miljoen euro méér kon opleveren. Dat werd een doelstelling voor het toenmalige Parkeer Regie Orgaan (PRO), inmiddels opgegaan in de afdeling Parkeren. Dat kwam in 2013 met Basisinformatie (toen nog DBI) in contact en vroeg of wij zo’n parkeervakkenbestand konden maken. Omdat het een detaillering van de bestaande grootschalige basiskaart (GBKA) is, en bovendien een mooi proefproject is voor een ontwikkeling naar een assetmanagementsysteem (Beheer Openbare Ruimte), heeft Basisinformatie deze opdracht met genoegen aangenomen. In 2014 is er hard gewerkt aan het in kaart brengen van alle fiscale parkeerplaatsen (waar je dus voor moet betalen), in 2015 gevolgd door alle niet-fiscale parkeerplaatsen. We hebben de bestaande GBKA als basis gebruikt, en de individuele parkeervakken geïdentificeerd en ingetekend aan de hand van luchtfoto’s, panoramafoto’s en eventueel door inspectie in het terrein. Dat bleek gelukkig niet veel nodig te zijn, de beschikbare foto’s gaven in het algemeen al genoeg informatie.

Wat zit er in?
In totaal zijn er 261.506 parkeerplaatsen geïdentificeerd, waarvan 148.141 betaald, 8.592 met speciale status, en 105.638 ‘vrije’ parkeerplaatsen. Zoals gemeld, wordt van elke plaats vastgelegd wat voor type het is. Daar was nog wel eens discussie over, want, aldus Leendert Miedema, adviseur bij Parkeren: “Je komt allerlei speciale situaties tegen als je de stad systematisch naloopt: blauwe zones, parkeerplaatsen voor vrachtwagens of autobussen, parkeerplaatsen in de binnenbocht (wat niet mag, maar wel kan en dus in Amsterdam veel gebeurt). Maar daar hebben we in samenspraak met Basisinformatie altijd een pragmatische oplossing voor gevonden: Dat waren leuke discussies trouwens, over dit soort concrete vragen.”

GIS-EditorsDesk2

Beheer

Vanaf de eerste dag van het project zijn de gegevens ook bijgehouden. Herman Navis, directeur Parkeren, zegt het zo: “Je hebt niets aan een goede kaart als je die niet actueel houdt. En bij ons moet dat dagelijks gebeuren: je kunt de ene dag een nieuwe of tijdelijke parkeervergunning krijgen, die morgen al ingaat, en die dan dus bij de scanauto bekend moet zijn.” Vergunningen en tijdelijke verkeersmaatregelen worden op de dag van ontvangst door Basisinformatie verwerkt, en ’s nachts worden deze mutaties doorgegeven aan Cition, die dan de dag daarop de nieuwste gegevens heeft als ze op straat gaan controleren. Navis: “Dat systeem werkt prima, en daar gaan we de komende tijd gewoon mee door!”

Hoe verder?
Op termijn ziet Parkeren voor zich dat het bestand direct wordt geactualiseerd aan het loket waar de nieuwe vergunning, of een tijdelijke vergunning, wordt afgegeven. Maar dat vereist de nodige aanpassingen in de processen en de ICT, en daarvoor denkt Parkeren nog wel twee jaar nodig te hebben. Daarom is overeengekomen dat Basisinformatie tot eind 2017 het beheer van het parkeervakkenbestand blijft uitvoeren. Francoise Briaire, manager Straatparkeren bij Parkeren, ziet een doorgroei van dit bestand al helemaal voor zich. “Ten eerste alle parkeerplaatsen in garages, want die tellen ook mee voor de parkeerdruk. En ik zie ook veel in een inventarisatie van alle fietsparkeerplaatsen, al zitten daar natuurlijk veel praktische kwesties aan vast.”

Stadsbrede belangstelling
In de stad blijkt ook veel belangstelling te bestaan voor dit parkeervakkenbestand, zo bleek op een bijeenkomst op 14 september 2015. Daar waren ongeveer dertig mensen op af gekomen uit alle delen van de gemeentelijke organisatie zoals handhaving, het ingenieursbureau, verschillende stadsdelen en natuurlijk ook Parkeren zelf. In een presentatie werd uitgelegd wat de parkeerkaart nu eigenlijk is en waarom deze is gemaakt. Getoond werd dat de bijhouding van de kaart er bij gebaat is wanneer de aangeleverde informatie veel meer geüniformeerd wordt aangeboden. De bezoekers waren enthousiast over het product, en opperden allerlei ideeën. Kunnen we misschien in de toekomst de burger laten inchecken voor een tijdelijke ontheffing? Zouden we de lokale kennis van de burger kunnen inzetten om fouten in de kaart op te sporen? Waar kunnen we de data vinden, in welk bestandsformaat, en met welke actualiteit? Hoe kunnen wij de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen aan de kaart koppelen en daarmee een analyse uitvoeren? De vragen en de discussies zijn vastgelegd op posters, waardoor er een duidelijk beeld is neergezet van de wensen vanuit de gemeente over het gebruik van de parkeerkaart. Duidelijk werden dat er nog winst valt te behalen bij het aanleveren van de mutaties. In het traject van de komende twee jaar zullen Parkeren en Basisinformatie gezamenlijk deze suggesties en vragen verder uitdiepen, en in de implementatie meenemen. Er is gekozen voor een overeenkomst van twee jaar omdat het werkproces rond (met name de tijdelijke verkeersmaatregelen ) de parkeerplaatsen aanzienlijk anders zal lopen.

Op basis van deze veranderingen kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden.

www.amsterdam.nl

(Bron: Nieuwsbrief Basisinformatie Gemeente Amsterdam)

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top