Parametrisch ontwerpen met OpenRoads Designer

Parametrisch ontwerpen met OpenRoads Designer

Het opbouwen van een wegmodel

Met de aankondiging van OpenRoads Designer bracht Bentley een aantal jaar geleden de opvolger voor MX Professional en PowerCivil uit. Deze twee softwarepakketten gelden al sinds jaar en dag als de standaard waarmee onze rijkswegen en provinciale wegen worden ontworpen. Met de komst van OpenRoads Designer biedt Bentley een meer dan zeer waardige opvolger aan. Lees hier wat de belangrijkste verandering is en wat de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn.

Door Jeroen van de Wiel

Van concept tot realisatie in OpenRoads Designer.

De grootste verandering met de komst van OpenRoads Designer is dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van inputfiles om zo een model te maken. OpenRoads werkt op een compleet andere wijze: visueel 3D-modelleren. OpenRoads biedt binnen een zeer herkenbare 3D interface, vergelijkbaar met andere software van Bentley zoals MicroStation Connect, de mogelijkheid om een dynamisch wegontwerp op te bouwen.

Doordat dit relatief eenvoudig is en alles visueel gebeurt kan de gebruiker in korte tijd een nauwkeurig 3D-wegmodel opbouwen. Het opbouwen van dit wegmodel gebeurt in meerdere stappen: na het opzetten van de werkomgeving door het importeren van een Digitaal Terreinmodel begint de gebruiker met het ontwerpen van assen om daarna hieraan één of meerdere templates te koppelen.

Parametrisch
De stap van het ontwerpen van assen kan met OpenRoads Designer, maar ook nog met MX worden gedaan. Visueel is het grote verschil echter dat het in OpenRoads Designer ook parametrisch kan. Door bijvoorbeeld een afstandrelatie te leggen tussen twee assen of een bepaalde hoekverdraaiing in relatie tot elkaar. Daarnaast blijven de assen in OpenRoads continu aanpasbaar, waardoor ontwerpwijzigingen heel erg snel en eenvoudig door te voeren zijn. Zelfs wanneer een template al aan een as gekoppeld is, blijft de as dynamisch aanpasbaar.
Templates zijn ‘slimme’ dwarsprofielen die door de ontwerper in OpenRoads Designer kunnen worden samengesteld en beheerd in een bibliotheek. Deze templates zijn dynamisch op te bouwen, waardoor ze reageren dan wel zich aanpassen binnen gestelde paramaters aan de omgeving. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van bijvoorbeeld de taludhelling van 1:2 naar 1:3 wanneer het te overbruggen hoogteverschil toeneemt boven een bepaalde hoogte. Hiermee kan de ontwerper dus binnen één template een oplossing bieden voor een groter gebied en zoekt OpenRoads Designer een oplossing binnen de opgegeven parameters.
De werkwijze tussen OpenRoads en zijn voorganger MX verschilt dus vooral in wijze waarop het geometrische model wordt opgebouwd. Dus niet met inputfiles maar met templates. Het grote voordeel daarvan is dat door het gebruik van templates er direct een 3D-ontwerp ontstaat bestaande uit (3D-)componenten. Dit in tegenstelling tot de enkele lijnen en vlakken in MX. Deze componenten zorgen niet alleen voor een completere visuele 3D-weergave, maar geven ook direct inzicht in de hoeveelheden in het ontwerp. Bovendien zijn er ook direct dwarsprofielen beschikbaar.

Visuele weergave en dwarsprofiel.

Trends en ontwikkeling 
OpenRoads Designer biedt betere aansluitingsmogelijkheden op de trends in de markt zoals BIM. Dit doordat de ontwerper beschikt over een 3D-model. Het samenwerken vanuit één model is namelijk zeer goed mogelijk met OpenRoads als softwarepakket. Een ontwerpteam bestaande uit verschillende disciplines kan namelijk al zijn ontwerpen volledig kwijt in OpenRoads Designer, het is niet alleen geschikt voor wegontwerp maar ook voor het ontwerp van bijvoorbeeld waterhuishouding en riolering. Verder zijn de ontwerpen direct in 3D te bekijken en te analyseren.
Ook werkt OpenRoads goed samen met andere softwarepakketten. Zo zijn bijvoorbeeld de ontwerpen van kunstwerken gemaakt met AutoDesk Revit in te laden en te gebruiken. Ook is het mogelijk om een project dat gestart is in MX Professional, daarna verder uit te werken in OpenRoads Designer.
Voor een opkomende techniek als Laserscanning en de hieruit resulterende puntenwolken is OpenRoads Designer meer dan klaar: de puntenwolken kunnen worden ingeladen, bewerkt en gebruikt worden als ondergrond (DTM) of om er (verschil)analyses op uit te voeren.
Wanneer het ontwerp gereed is, biedt OpenRoads Designer ook diverse mogelijkheden om het ontwerp te visualiseren. Dit kan met het visualisation en reality modeling softwarepakket LumenRT van Bentley, waarvan een basislicentie bij OpenRoads is inbegrepen. Verder biedt OpenRoads Designer ook exportmogelijkheden naar andere platformen als bijvoorbeeld Unity.

Template ontwerp.

Connect Engine
Ondanks dat OpenRoads een meer dan volledig en zeer goed werkbaar pakket is, voert Bentley elk kwartaal updates door om het pakket verder te optimaliseren en om extra functies toe te voegen. Hiervoor is het belangrijk om te weten dat OpenRoads Designer draait op de MicroStation Connect Engine, net zoals veel andere software van Bentley. Hierdoor is Bentley in staat om zeer eenvoudig grote wijzigingen en verbeteringen door te voeren. Ook biedt dit Bentley de kans om software die ze ontwikkelen of aankopen goed te implementeren in de huidige software als OpenRoads Designer. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden met Synchro 4D (4D-plannen) of Context Capture (het maken van reality meshes).
Dankzij deze updates kunnen gebruikers door met hun projecten en wordt de software steeds breder inzetbaar. Het is niet nodig om jaarlijks een nieuwe versie te gaan gebruiken, waarbij de veranderingen vragen om bijscholing, maar gebruikers beschikken altijd over de nieuwste technologie binnen hun projectomgeving die stapsgewijs groeit. Voor gebruikers met meerdere producten van Bentley, zoals MicroStation en OpenRail, geldt dat omdat het een platform is, ook de uitwisseling tussen alle producten nagenoeg naadloos is.

MicroStation Connect als engine voor Bentley-software.

Ervaringen 
De meeste ervaring met OpenRoads Designer heeft The People Group de laatste jaren opgedaan bij Rijkswaterstaat op het project A27/A12 Ring Utrecht, maar inmiddels wordt het breed ingezet op diverse kleine en grote projecten die ze doen voor gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers.
Voor de ontwerpers was de nieuwe software zeker ‘even wennen’, maar de belangrijkste ervaring is dat met OpenRoads Designer meer inzicht te geven is over de inhoud van het ontwerp, ook aan de niet-technische projectcollega’s. Dit omdat er een veel beter raadpleegbaar 3D-model is.

Ook is in een project de rol van de ontwerper veranderd van uitvoerder naar de informatiehouder; de ontwerper wordt betrokken bij het inzichtelijk krijgen en het keuzeproces van de verschillende ontwerpkeuzes.
Naast haar dienstverlening voor ondersteuning voor het ontwerpen en modelleren met onder andere OpenRoads Designer biedt The People Group als officieel Bentley Trainings Institute ook diverse trainingen aan voor OpenRoads Designer en bouwt The People Group software ter ondersteuning van het werkproces. Diverse gemeenten en ingenieursbureaus als Sweco en Witteveen+Bos volgen de OpenRoads Designer-trainingen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top