Overheid pakt leegstand sneller aan dan bedrijfsleven

Overheid pakt leegstand sneller aan dan bedrijfsleven

Het Kadaster onderzocht hoe overheid en bedrijfsleven reageren op leegstand van gebouwen. De omvang van overheidsvastgoed neemt af of blijft stabiel, die van het bedrijfsleven blijft toenemen.

Het onderzoek van het Kadaster laat zien dat zowel overheid als bedrijfsleven nog steeds bijbouwt. Echter, de overheid sloopt ook panden die van mindere kwaliteit lijken. Het bedrijfsleven sloopt daarentegen nauwelijks. Hierdoor kan de overheid haar vastgoedvoorraad sneller vernieuwen dan het bedrijfsleven. Er wordt nog steeds in totaal meer gebouwd dan er wordt gesloopt.

Onderzoek voor platform ‘Bouwstenen voor Sociaal’
De uitkomsten van het Kadasteronderzoek verschenen onlangs in de publicatie ‘Maatschappelijk Vastgoed van Waarde’ van het platform Bouwstenen voor Sociaal. Dit is een platform voor bestuurders en experts op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Hieronder vallen gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg. Het platform wordt gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes). Het onderzoek van het Kadaster is te vinden bij de publicaties van het Kadaster. Het heet ‘Maatschappelijk vastgoed heeft hoge dynamiek’.

www.kadaster.nl/web/artikel/download/Maatschappelijk-vastgoed-heeft-hoge-dynamiek-december-2015.htm
www.bouwstenen.nl/bouwstenenpublicaties

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top