Orderportefeuilles bouw met een tiende maand gestegen

14 augustus 2018

De orderportefeuille voor de totale bouw is in juni met een tiende maand gestegen en komt uit op 10,2 maanden werk. Hiermee is de werkvoorraad 1,4 maanden hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2018 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

De orderportefeuille in de woningbouw liet de grootste stijging zien. Met een stijging van drie tiende maand kwam de werkvoorraad uit op 11,5 maanden werk. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw nam daarentegen met een tiende af en kwam uit op 10,7 maanden werk. Per saldo nam de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw toe met twee tiende maand naar 11,2 maanden werk.

Bij de grond-, water- en wegenbouw is de gemiddelde werkvoorraad onveranderd gebleven op 7,5 maanden werk. Bij de grond- en waterbouw steeg de gemiddelde orderportefeuille in juni met een tiende maand tot 8,7 maanden werk, terwijl de werkvoorraad bij de wegenbouw met één tiende afnam naar 6,4 maanden werk.

Bijna de helft van de bouwbedrijven gaf aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Voor deze bedrijven waren problemen in de personeelsvoorziening de belangrijkste oorzaak voor stagnatie. Dit gold zowel voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw als de grond-, water- en wegenbouw.

Vier op de tien bedrijven zag hun productie in de afgelopen drie maanden toenemen. Ook beoordeelt ruim vier op de tien bedrijven hun huidige orderpositie als groot en de helft van de bouwbedrijven als normaal. Zes op de tien bedrijven verwacht komende maand geen personeel aan te nemen, terwijl vier op de tien bedrijven dit wel verwacht. Prijzen zullen naar verwachting bij zeven op de tien bouwbedrijven gaan stijgen in de komende drie maanden.

Website EIB

Comments are closed.