Opvullevering Topografie (BGT), de stand van zaken

7 juni 2018

De Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie is geheel gevuld. Toch zijn er nog enkele kleine en grote gaten in het landsdekkende kaartbestand aanwezig. 

Eén van de wettelijke eisen aan Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat deze geheel landsdekkend moet zijn op maaiveldniveau. Toch kan het nog voorkomen dat er tussen twee bronhouders hele kleine, of wat grotere gaatjes zijn ontstaan. Om deze gaatjes in de BGT op te lossen, voert het SVB-BGT de opvullevering uit.

Wat doet de opvullevering nog meer?
Foutieve kruinlijnen worden verplaatst en collineaire bogen vervangen door rechte lijnen. Ook worden eventuele ontbrekende knooppunten toegevoegd.

 

Status van de opvullevering
Na een geslaagde pilot in Zeeland is de rest van Nederland aan de beurt. De provincies Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Friesland zijn succesvol afgerond. Deze week draait Groningen. De status van de opvulleveringen is voor bronhouders live te volgen via het BRAVO-portaal.

Website SVB-BGT | Webportaal bronhouders SVB-BGT

Website PDOK Viewer

Comments are closed.