Opsporing verzocht: vocht in wegen!

18 mei 2016

Hoge grondwaterstanden hebben een nadelige invloed op de levensduur van wegen. Voor wegbeheerders is het dan ook van groot belang om vocht gerelateerde problemen in een vroeg stadium op te sporen. Maar hoe doe je dat op een betrouwbare manier zonder te boren en de weg te beschadigen? Sweco voerde samen met Miramap en Deltares onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat een combinatie van niet-destructieve methoden het beste resultaat levert.

Een gegronde reden tot zorg

Als gevolg van bodemverzakking in Nederland, neemt op veel plaatsen de grondwaterdiepte af. Bodemverzakking lijkt een traag proces, maar op sommige plaatsen in Nederland verkleint de grondwaterdiepte al met soms 30 centimeter in 10 jaar. Als je bedenkt dat de diepte van het grondwater onder het wegdek van Nederlandse wegen varieert van 1,5 m voor snelwegen tot 0,3 m voor gemeentelijke wegen op slappe bodem, dan is het niet moeilijk voor te stellen dat sommige wegbeheerders zich zorgen beginnen te maken.

Snelle, niet-destructieve methoden

Wegbeheerders hebben behoefte aan een goedkope, snelle en niet-destructieve methode om vochtgerelateerde problemen in een vroeg stadium op te sporen, gevolgen te voorspellen en kosten van maatregelen te bepalen. Een combinatie van Mira en grondradar (GPR) lijkt het meest geschikt: Mira (MIcrowave Radiometer) voor het ondiepe vocht (in asfalt en wegfundering) en GPR (Ground Penetrating Radar) voor het diepere vocht (in wegfundering en zandbed).

Mira en GPR onderzocht

Voor iedereen die meer wil weten over deze twee methoden en het onderzoek van Sweco, Miramap en Deltares: een artikel over niet-destructieve methoden voor het opsporen van vocht.

Website Obsurv

Comments are closed.