Ontwikkeling ArcGIS in teken SaaS, data science en containerization

Ontwikkeling ArcGIS in teken SaaS, data science en containerization

Aandacht voor functies, techniek en integratie

Bij de ontwikkeling van software is het eerste punt van aandacht natuurlijk het toevoegen van extra functionaliteit die aansluit bij de behoefte van de eindgebruiker. Er spelen echter veel meer zaken een rol, zoals de manier waarop de functionaliteit wordt aangeboden, de integratie van de software met andere technologie en de veranderende stand van de techniek. BIGnieuws sprak hierover met Jeroen van Winden, chief technology officer bij Esri Nederland, waarbij met name de huidige plannen voor ArcGIS aan bod kwamen. 

Door Lambert-Jan Koops
 

“Een belangrijke ontwikkeling die op dit moment speelt, is de trend dat er in de breedte steeds meer geo-functionaliteit via Software as a Service beschikbaar komt”, zo stelt Van Winden. “Zelf lopen we als Esri ook echt voorop op dit gebied. Zo wordt ArcGIS Online bijvoorbeeld continu uitgebreid met nieuwe GIS-functies. Inmiddels doen we dit al zeven jaar en gebruiken al onze klanten SaaS – ArcGIS Online, zowel op kantoor als in het veld. Dat is onder andere te danken aan het feit dat zowel kleine als grotere organisaties er voordeel van hebben, bijvoorbeeld omdat het de beheerlast doet afnemen.”
“Dit jaar komen daar bovendien enkele belangrijke zaken bij, zoals de ondersteuning van Internet of Things, vaak afgekort met IoT, en de uitbreiding van imagery-mogelijkheden. Voor IoT geldt dat we functies beschikbaar stellen waarmee streaming data vanuit bijvoorbeeld sensoren zijn binnen te halen, zodat ze live door de software kunnen worden geanalyseerd en gevisualiseerd. Met name als dit wordt gecombineerd met mensen in het veld die werk uitvoeren, kan dit heel erg krachtig zijn.”
“Voor imagery binnen ArcGIS Online geldt dat het beheer van hele grote hoeveelheden imagery-data straks buiten de eigen infrastructuur op te zetten zal zijn. Dit soort functionaliteit waar on-premises GeoEvent Server en Image Server voor ingezet kunnen worden, komt dus ook als SaaS beschikbaar. Met name organisaties die veel imagery zoals satellietbeelden en luchtfoto’s in huis hebben, vinden dat interessant. Het is heel veel data, dus groot. Als een leverancier dit meteen in de bijbehorende SaaS-omgeving kan zetten, scheelt dat heel veel tijd. Het proces wordt daarmee veel efficiënter.” 

Jeroen van Winden, chief technology officer bij Esri Nederland: “In 2019 zullen we onder andere oplossingen introduceren die de vraagstukken rond gebouwplattegronden, gebouwmodellen en stadsplanning helpen oplossen, met toepassingen rondom Indoors, BIM en ArcGIS Urban.” Fotograaf: Karen Stultiens, Kaatje Kiek.
 

Webservices
Niet alleen SaaS voor echte GIS-specialisten is bezig met een opmars, er komt ook steeds meer geo-gerelateerde functionaliteit beschikbaar voor een bredere gebruikersgroep dankzij webservices, zo merkt Van Winden. Net als SaaS voor de specialisten, bieden deze webservices allerlei voordelen, stelt hij. “Door data en functionaliteit te ontsluiten in webservices kunnen we oplossingen veel flexibeler aanbieden aan de eindgebruikers. Omdat de functionaliteit niet meer in de applicatie zit, is het immers mogelijk om op verschillende devices gebruik te maken van dezelfde functies. In 2019 gaan we hier dan ook zeker weer nieuwe toepassingen van zien. Denk hierbij aan het beschikbaar hebben van een netwerk voor verschillende domeinen als elektriciteit, water, gas, riool en rail. Functionaliteit voor bijvoorbeeld intelligent muteren, routering, tracing en schematiek is dan beschikbaar in ArcGIS Pro, maar ook in bijvoorbeeld de app Collector for ArcGIS en webapps.” 

CAD en GIS wordt BIM
Het GIS-domein is traditioneel het domein van de buitenwereld. Er is echter volgens Van Winden ook steeds meer aandacht voor de wereld binnen in combinatie met de wereld buiten. Hoe bewegen mensen zich binnen en buiten gebouwen op bijvoorbeeld een campus of in een groot winkelcentrum? Het gaat hierbij dus om het in kaart brengen van de wereld binnen gebouwen, het opzetten van plattegronden, om die vervolgens te gebruiken voor navigatie, planning en ontwerp. “Het ontwerp van een gebouw of een weg staat nooit los van de context: de omgeving eromheen. De werelden van CAD en GIS komen hierbij bij elkaar in een BIM. Als het gaat om het ontwerp van een hele stad, gaat het weer om de combinatie van meerdere BIM-modellen en de omgeving op basis waarvan we beslissingen nemen. In 2019 zullen we nieuwe oplossingen introduceren die de vraagstukken rond gebouwplattegronden, gebouwmodellen en stadsplanning helpen oplossen. Dit wordt concreet gemaakt met toepassingen rondom Indoors, BIM en ArcGIS Urban.”
Naast de navigatie in en rondom gebouwen, wordt ook mobiliteit in zijn algemeenheid een steeds belangrijker onderwerp. De filedruk is een belangrijk maatschappelijk en zakelijk thema en de planning van de resources wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Esri werkt aan functionaliteit die hier op inspeelt, zo vertelt Van Winden. “Om beter inzicht te krijgen in mobiliteit van medewerkers werken we aan een tracking-oplossing die gebruikt kan worden in alle GIS-workflows. Geografisch inzicht in vervoersstromen, looproutes of aanrijtijden kan dan vervolgens helpen bij het optimaliseren van uiteenlopende bedrijfsprocessen. Een organisatie kan zo bijvoorbeeld monteurs op deze manier efficiënter inzetten. Maar de monteur als persoon krijgt hierdoor ook meer vrijheid in zijn eigen rol. Hij krijgt namelijk de informatie die hem inzicht geeft in zijn werk ter plaatse en kan daardoor zelf goede beslissingen nemen.” 

Onder de motorkap
Op technisch gebied staan er ook verschillende projecten op de planning voor ArcGIS. Zo worden dit jaar onder de motorkap de eerste stappen gezet naar containerization van ArcGIS Enterprise. Dit laatste is een nieuwe virtualisatietechniek waarmee ArcGIS Enterprise in kleinere te beheren brokken wordt opgedeeld. Hiermee kan ArcGIS Enterprise nog schaalbaarder ingezet worden en daardoor wordt het nog meer cloud-ready. “Dit biedt veel voordelen voor grotere on-premises of cloud implementaties van het ArcGIS-platform, iets waar organisaties steeds vaker om vragen”, zo legt Van Winden uit. “Omdat de software in kleine brokjes op te delen is, kan een organisatie de blokjes inzetten waar ze nodig zijn. Voor de ondersteuning wordt daarbij dan met name ingezet op platformen van bijvoorbeeld Amazon en Microsoft.” 

Data science
Een ander technisch aandachtspunt is het gevolg van het toenemend gebruik van geografische data binnen het vakgebied data science. Vaak wordt hiervoor andere technologie gebruikt dan de meer klassieke technologie voor dataopslag en ontsluiting, en daarom is het nodig om een brug te slaan tussen de beide benaderingen. Van Winden: “Binnen het ArcGIS-platform houden we hier rekening mee door bijvoorbeeld de integratie met R en Python; talen die veel gebruikt worden in de data-sciencewereld. Ook het aansluiten van het ArcGIS-platform op nieuwe vormen van dataopslag in de vorm van big data, ongestructureerde data en bijvoorbeeld data lakes hebben de volle aandacht. Daarnaast werken we aan het steeds meer opnemen van of aansluiten op Kunstmatige Intelligentie in de vorm van bijvoorbeeld machine learning en deep learning in het ArcGIS-platform.”
Ook op een hoger niveau heeft integratie de aandacht bij de ontwikkelaars van ArcGIS. Samen met andere softwareleveranciers wil het bedrijf ervoor zorgen dat verschillende IT-platformen goed met elkaar te combineren zullen zijn. “We werken aan verdergaande integraties met onder andere de platformen Azure van Microsoft, HANA van SAP en de GIS- en BIM-software van Autodesk. Voor ons betekent dit dat er meer professionals uit andere domeinen dan het GIS-domein gebruik gaan maken van geo-informatie. Dit leidt tot mooie nieuwe toepassingen, informatieproducten en verrassende nieuwe inzichten.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top