Onderscheiding voor Rijksvastgoedbedrijf om aanpak geo-informatie

Onderscheiding voor Rijksvastgoedbedrijf om aanpak geo-informatie

Het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tijdens de Esri GIS Conferentie 2015 bekroond met de Nederlandse ‘Enterprise GIS Award’. De award is een erkenning van Esri Nederland voor de aanpak en de vooruitstrevende ambities van het Rijksvastgoedbedrijf.

Centrale plaats voor geo-informatie
Ed van Ingen, directeur van Esri Nederland, reikte dit jaar de award uit aan Richard Tieskens, directeur Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Volgens het Rijksvastgoedbedrijf neemt geo-informatie binnen een paar jaar een centrale plaats in binnen de vastgoedinformatievoorziening, ook voor het Rijksvastgoedbedrijf zelf. “Onze medewerkers zullen dan digitale kaarten en kaartfuncties tot hun beschikking hebben”, legt Richard Tieskens uit.

Beheer en registratie
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf wordt binnen de directies Vastgoedbeheer en Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement gewerkt met het ArcGIS-platform. In het ArcGIS-platform wordt de topografie van bebouwde defensieterreinen beheerd, evenals de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen. Ook worden bijvoorbeeld laagvlieggebieden, veiligheidszones en radarverstoringsgebieden van Defensie geregistreerd.

Verbreden en in 3D
Het beheren van geo-informatie is geen doel op zich, maar een middel om processen te ondersteunen, stelt Tieskens. De komende jaren wil het Rijksvastgoedbedrijf daarom het gebruik van de GIS-omgeving verbreden om ook het overige Rijksvastgoed hiermee te kunnen beheren. “De aantallen gebruikers en GIS-applicaties zullen toenemen”, vertelt adviseur vastgoedinformatie Willem Wijnen. De voormalige Dienst Vastgoed Defensie besloot al eerder om de ArcGIS-oplossing Castor te gaan gebruiken voor het groenbeheer, wegenbeheer, rioolbeheer en het beheer van ku(n)stwerken. “Een ander doel is om in 2020 al onze topografie in 3D beschikbaar te hebben”, aldus Wijnen.

Indruk
Esri Nederland kijkt met bewondering naar het werk van het Rijksvastgoedbedrijf. Directeur Ed van Ingen: “Met deze aanpak loopt het Rijksvastgoedbedrijf voorop en is het een voorbeeld voor andere overheden. Met name de organisatiebrede visie en de aanpak om tot een 3D-kaart te komen maakt indruk op mij. Deze onderscheiding is een beloning en een aanmoediging voor de komende jaren.”

www.esri.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top