NL in duizend miljard blokjes

20 januari 2016

Het is gelukt om heel Nederland in de 3D Minecraft-gamingwereld weer
te geven: alle gebouwen, rivieren en wegen!

Het gaat hier om big data. Het oppervlak van Nederland is ruim genomen vijftigduizend vierkante kilometer, vijftig miljard vierkante meter. De ondergrond is gemiddeld twintig
blokjes dik. Dan zitten we op duizend miljard blokjes, zonder de gebouwen te hebben meegerekend.

Geodan heeft de XYZ-puntenwolk van het Kadaster en Rijkswaterstaat ingeladen in rasterbestanden op schaal 1x1 meter. De kunst was om ervoor te zorgen dat de daken en wanden van de gebouwen er vloeiend uit kwamen te zien met een minimum aan rekentijd: een lastige klus. Geodan had uitgerekend dat het op één computer 12,18 seconden zou duren om de XYZdata om te zetten naar één Minecraft-blokje. Met meer dan duizend miljard blokjes zou het bijna twee jaar duren om heel Nederland op te bouwen. Die tijd was er niet, dus schakelde Geodan de hulp in van Microsoft en werden er 240 computers ingezet en kon de klus in twee dagen en eenentwintig uur worden geklaard.

Alles bij elkaar bleek de klus lastiger dan vooraf was ingeschat. Op het laatst was het nog flink stressen. We hadden tweehonderd kinderen toegezegd dat ze op 3 oktober konden beginnen met bouwen. Zelfs het Jeugdjournaal kwam langs! Veel kinderen die de uitzending zagen, gingen gelijk online. Een spannend moment voor ons. Zou de Minecraft-server zoveel kinderen aankunnen? Al na tien minuten werd de server trager en na twintig minuten was de hele wereld gecrasht. Ai, pijnlijk! We waren in alle hectiek vergeten om lava en water uit te schakelen en in die twintig minuten hadden de kinderen het centrum van Amsterdam al weten te vernietigen. Hoe moesten we deze virtuele crisis managen?

Spontaan dienden zich zo’n vijftig jonge Mine crafters aan die ons wilden helpen. Wow! Binnen een maand hadden we een mooie organisatie opgetuigd met twaalf Mine - craft-Commissarissen van de Koning en honderdzestig Mine craft-Burgemeesters (gemiddelde leeftijd elf jaar). Zij kregen de bevoegdheid om de ‘gewone burgers’ via het Minecraft-Kadaster bouwrechten te geven op gewenste percelen. Kortom: er werd een virtuele community opgetuigd met een controlesysteem dat verrassend veel lijkt op de echte wereld. Heerlijk, om nu mails te ontvangen van kinderen die vragen of hun gebouw al geregistreerd is bij het Kadaster, kinderen die prachtige sollicitatiebrieven schrijven en commissarissen die discussiëren of kinderen nu wel of niet ‘geband’ moeten worden als ze niet-bestaande objecten bouwen...

Sinds deze organisatie en een beter beschermde Mine craft-server werkt de virtuele wereld van GeoCraftNL weer als een tierelier. Er wordt prachtig gebouwd! Het is ook wel een mooi verhaal in het kader van het Jaar van de Ruimte: zelfs in de virtuele versie van Nederland wordt het een chaos zonder Kadaster, zonder vergunningen, zonder controle en zonder handhavingssysteem...

Informatie over hoe je kunt navigeren in Minecraft, hoe je weet waar het noorden is, hoe je makkelijk naar 2.500 plaatsen kunt vliegen (warpen) en hoe je RD-coördinaten kunt omrekenen naar MC-coördinaten.

GeoCraftNL is een project van GeoFort, Geodan, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Rijkswaterstaat, het Kadaster, GoGeo en het Jaar van de Ruimte.

www.geocraft.nl/minecraft-starters

Comments are closed.