Nieuwe versies InfraCAD beschikbaar

18 februari 2019

Samenwerken in NLCS belangrijk thema

CAD Accent heeft recent een aantal nieuwe InfraCAD-versies gelanceerd. Het gebruik van de NLCS neemt in een hoog tempo toe en recent is het voor overheden verplicht geworden om de NLCS toe te passen. InfraCAD 6.3 speelt in op deze trend en bevat veel nieuwe functionaliteit om het samenwerken met en uitwisselen van NLCS-tekeningen verder te verbeteren. Ook InfraCAD Map 6.7 en InfraCAD CE 6.4 zijn uitgebracht en bevatten een groot aantal uitbreidingen en verbeteringen. In dit artikel zoomen we in op de belangrijkste wijzigingen.

Door de redactie

BIM Loket heeft in juli 2018 versie 4.2 van de NLCS vrijgegeven. Belangrijkste wijziging hierin is dat het vanaf deze versie verplicht is om altijd een discipline toe te passen. De discipline ‘XX’ (Onafhankelijk van Discipline) mag alleen nog worden toegepast bij Hoofdgroep ‘Algemeen’ in combinatie met Status ‘X’ (Onafhankelijk van status/fase). De functionaliteit binnen alle InfraCAD-versies is zodanig aangepast dat de discipline ‘XX’ niet meer foutief kan worden gebruikt. Ook de Controle en Herstel-functionaliteit is hiervoor uitgebreid met extra controles.

De nieuwe ontwikkelmodus Projectbibliotheken in InfraCAD 6.3.

NLCS Projectbibliotheken
Met het toenemend gebruik van de NLCS wordt samenwerken steeds belangrijker. Om deze reden is binnen InfraCAD 6.3 de Afdelingsbibliotheek vervangen door het werken met NLCS Projectbibliotheken. Opdrachtgevers kunnen NLCS Projectbibliotheken ontwikkelen met eigen objecten en deze beschikbaar stellen aan opdrachtnemers. Ook kunnen Projectbibliotheken worden gebruikt binnen een organisatie om bijvoorbeeld verschillende afdelingen met een afgebakende set objecten te laten werken. Een gebruiker kan schakelen tussen meerdere Projectbibliotheken en op deze manier voor meerdere opdrachtgevers of afdelingen werken. Het is zelfs mogelijk om een Projectbibliotheek te koppelen aan een Discipline. Voor het ontwikkelen, publiceren en onderhouden van Projectbibliotheken is binnen InfraCAD 6.3 functionaliteit geïntegreerd die het beheer vereenvoudigt. Een speciale ontwikkelmodus zorgt ervoor dat de juiste bronbibliotheek actief is en andere bibliotheken zijn uitgeschakeld. Een Projectbibliotheek kan met één druk op een knop op de serverlocatie worden geplaatst of daar een bestaande bibliotheek vervangen. Met name voor beheerders is dit van belang. 

NLCS Controle en herstel
Een soepele uitwisseling van tekeningen is een van de doelstellingen van de NLCS. Wanneer de verzender van de tekening van tevoren een strikte controle uitvoert, zal de ontvanger van de tekening deze vrijwel direct kunnen accepteren. Binnen InfraCAD 6.3 zijn extra controles toegevoegd om de kwaliteit nog verder te verhogen. Zo kan worden gecontroleerd op status en relatie tussen Symbool en bijbehorend object in de NLCS-bibliotheken.
De actieve instellingen van de NLCS-module kunnen in de nieuwe versie − indien gewenst − worden opgeslagen in de tekening. Bij het wisselen van tekening zal automatisch de actieve Discipline, Schaal, (sub)Status en Elementcode worden afgestemd. Is de Discipline gekoppeld aan een Projectbibliotheek, dan zal deze laatste ook meteen worden geladen.

Het importeren van achtergrondkaarten met projectmatige begrenzing met InfraCAD Map.

Snelheid verbeterd
Op meerdere plaatsen binnen InfraCAD is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de snelheid. Zo gaat het laden van foto’s bij ‘Fotolocaties beheren’ vele malen sneller en is bovendien de beperking van circa 180 foto’s opgeheven. Het zoeken naar Symbolen in de bibliotheken (afhankelijk van het aantal resultaten) is gemiddeld vijftig tot zeventig procent sneller geworden in vergelijking met de voorgaande versie.

Dwarsprofielen verwerken met InfraCAD CE 6.4.

Sonderingen
De Sonderingen-functionaliteit in InfraCAD 6.3 is aanzienlijk verbeterd. Zo worden afwijkende kolomtitels en kolom- en regelscheidingstekens in GEF-bestanden nu herkend en zijn de grafieken in AutoCAD volledig afgestemd op de NLCS-bibliotheek. Ook zijn grafieken nu met ‘Diepte t.o.v. NAP’ samen te stellen.

InfraCAD Map 6.7
CAD Accent heeft gelijktijdig met InfraCAD 6.3 een nieuwe versie van InfraCAD Map uitgebracht waarin een aantal verbeteringen is doorgevoerd. Het Kadaster is begonnen met het uitleveren van plan-topografie voor gemeenten die deze beschikbaar stellen. Met InfraCAD Map 6.7 is het mogelijk om de plan-topografie in te lezen en te converteren naar een NLCS-tekening.

Import plan-topografie met InfraCAD Map.

Verder is binnen InfraCAD Map 6.7 een aantal nieuwe databronnen toegevoegd. Zo kunnen nu bijvoorbeeld DTB-gegevens van Rijkswaterstaat worden ingelezen met alle 3D-geometrie rondom rijkswegen en rijksvaarwegen. Ook Bestuurlijke grenzen, NWB-wegen en spoorwegen en NAP Peilmerken zijn met InfraCAD Map 6.7 in te lezen.
De interactieve viewer in InfraCAD Map (en InfraCAD Map Desktop) is sterk verbeterd. De achtergrond maakt nu gebruik van de BRT en Nederlandse luchtfoto 2017 en is dus zeer actueel. Het zoekveld is uitgebreid met ‘auto-aanvul functionaliteit’ die een keuzelijst toont met adressen, woonplaatsen of gemeenten. 
Het importeren van achtergrondkaarten is ook aangepast. Zo is het nu mogelijk om een polylijn te selecteren als begrenzing, waardoor afbeeldingen projectmatiger zijn toe te passen. Hierbij kan nu optioneel een World-file worden opgeslagen, zodat de data ook in andere applicaties te gebruiken zijn, zoals InfraWorks of een GIS-omgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om met InfraCAD Map meerdere workflows te ondersteunen.

InfraCAD CE 6.4
Ook InfraCAD CE is onder handen genomen en de nieuwe versie bevat een aantal opvallende en minder opvallende wijzigingen. Wat direct in het oog springt is de splitsing van Landmeten en Profielen naar twee panels. Dit maakt het gebruik van InfraCAD CE overzichtelijker.

Voor landmeters is functionaliteit toegevoegd om symbolen te schalen met behulp van een parameter. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een rioolput te meten met werkelijke afmetingen die buiten wordt ingevoerd als parameter, of een boomkruin met de werkelijke grootte.

Verder is het werken met dwarsprofielen verbeterd. Zo kunnen profielnamen worden vervangen, waardoor het mogelijk wordt om een profiellijn in delen te meten. Tevens kunnen kruisende lijnen worden geprojecteerd op basis van een deel van de laagnaam, waardoor het eenvoudiger is om objecten af te beelden in een dwarsprofiel.
Tot slot is een aantal functies binnen Civil 3D verbeterd. Zo is het nu mogelijk om AHN-surfaces uit meerdere kaartbladen samen te stellen. Wanneer meerdere bladen nodig zijn voor een project, kan alles in één keer worden verwerkt en is in Civil 3D geen nabewerking nodig om Surfaces samen te voegen. Kleurenranges kunnen nu tot 128 kleuren worden ingesteld, wat betere en mooiere presentaties oplevert.

Comments are closed.