“Niets zo gemakkelijk als een landelijke standaard”

27 november 2018

Gemeente Leiden werkt al jaren conform NLCS 

Gevraagd naar de voordelen van de NLCS, hoeft Sjaak Jongeneel niet lang na te denken. De civieltechnisch medewerker van de gemeente Leiden noemt eenduidigheid, structuur, uitwisselbaarheid, tijdwinst, minimale kans op fouten en, last but not least: werkplezier. “Dankzij de NLCS hoeven we niet iedere keer weer het wiel uit te vinden.”

Door de redactie

Sjaak Jongeneel, civieltechnisch medewerker bij de gemeente Leiden: “Door op alle afdelingen één en dezelfde standaard te hanteren, is het mogelijk om een stuk efficiënter te werken.”

Sjaak Jongeneel maakt als civieltechnisch medewerker deel uit van het team Stadsingenieurs van de gemeente Leiden. Toen de CAD-beheerder van het projectbureau een jaar of vijf voor het eerst het begrip NLCS liet vallen, waren veel collega’s direct geïnteresseerd. “We zagen meteen de voordelen. Of, beter gezegd: met de NLCS kon wellicht een behoefte worden ingevuld, die al geruime tijd bestond. Dit was een uitgesproken kans om eindelijk op uniforme wijze te gaan werken.”

Een van de eerste voordelen die de tekenaars van team Stadsingenieurs ervaarden, was de overdraagbaarheid van NLCS-tekeningen. Jongeneel: “Dat maakte het werken tussen verschillende afdelingen van de gemeente direct een stuk aangenamer. We hoefden niet meer steeds tekeningen te interpreteren en over te tekenen. Dat kostte ons iedere keer veel tijd, voor bepaalde complexere projecten soms zelfs meerdere dagen. Door op alle afdelingen één en dezelfde standaard te hanteren, is het mogelijk om een stuk efficiënter te werken. Bovendien treden we sindsdien veel meer met één gezicht naar buiten.”

Veel draagvlak
Er was van meet af aan veel draagvlak voor de NLCS binnen de gemeente Leiden. Maar… niet iedereen zag er direct een meerwaarde in, bekent Jongeneel. “Er is een kleine groep collega’s die al vele tientallen jaren met een eigen standaard werkt. Ze zijn gewend om het op hun manier te doen. ‘Waren onze tekeningen in het verleden soms niet goed?’, vragen ze zich af. Die reactie is uiteraard heel begrijpelijk. Gelukkig zien verreweg de meeste collega’s wél de voordelen van een uniforme tekenstandaard. Ze hoeven niet iedere keer het wiel uit te vinden, werken gestructureerd en boeken grote tijdwinsten. Bovendien is hun werk niet alleen sneller, maar ook beter. Ze hoeven veel minder wijzigingen en aanpassingen te verwerken, en dát vergroot weer het werkplezier.”

Om conform de NLCS te werken, gebruikt de gemeente Leiden InfraCAD. “Aangevuld met onze eigen symbolen en instellingen”, vult Jongeneel aan. “Voor mij werkt de software ideaal: de structuur is zo logisch, dat ik nieuwe collega’s in een half uurtje heb ingewerkt. We huren regelmatig externen in, die niet altijd ervaring met de NLCS of InfraCAD hebben. Ook zij kunnen er zó mee aan de slag.”

Opbreektekening conform NLCS, project Groot Onderhoud Leyhof van opdrachtgever gemeente Leiderdorp.

 

Tools
Jongeneel is enthousiast over verschillende tools die InfraCAD biedt. “Zoals de foto-inventarisatie. Met één druk op de knop is de fotolocatie inclusief kijkrichting in de gemeentelijke basiskaart te verwerken. Ook de mogelijkheid om KLIC-meldingen in de tekening te importeren, is heel handig: daarbij vectoriseer ik de informatie naar het AutoCAD-bestand. Met die informatie is het mogelijk om heel doeltreffend mogelijke conflicten in projecten in kaart te brengen. Stel: het plan is om een deel van de straatinrichting om te bouwen tot parkeerstrook met bomen. Dankzij de software is nu in één oogopslag te zien wat er ondergronds wel of juist niet mogelijk is.”

Jongeneel hoopt dat de NLCS dé standaard blijft. Hij verwacht trouwens niet anders, gezien het feit dat steeds meer aannemers overstappen. “We werken als gemeente met verschillende partijen samen en zien dat niet alleen de grote, maar ook de kleinere bureaus de voordelen zien van een uniforme standaard. Hetzelfde geldt voor gemeenten.” Jongeneel denkt dat vooral de kleinere gemeenten nog vasthouden aan hun eigen standaard, maar ook voor hen kan de NLCS een voordeel zijn. “Juist zij besteden vaak werk uit. Als dat gebeurt met de NLCS als standaard, krijgt de opdrachtgever altijd eenzelfde soort tekening aangeleverd. Dat scheelt aanzienlijk in de doorlooptijd van een project. In de grond-, weg- en waterbouwsector stellen we al nagenoeg allemaal onze contracten op volgens de CROW-richtlijnen. Dat werkt uitstekend. Waarom zouden we voor het tekenwerk dan allemaal onze eigen standaard vasthouden? Niets is zo gemakkelijk als één uniforme, landelijke standaard.”

Comments are closed.