Niet-lineaire combinaties aanmaken

Niet-lineaire combinaties aanmaken

Tips & Tricks SCIA Engineer

In SCIA Engineer zijn niet-lineaire combinaties nodig om een niet-lineaire berekening uit te voeren. Deze kunnen aangemaakt worden via Hoofd > Belastingsgevallen, Combinaties > Niet-lineaire combinaties. In dit venster is er links onderaan de optie ‘Nieuw van combinatie’. Dit is een handige tool voor het aanmaken van niet-lineaire combinaties. De enige vereiste is dat er al een lineaire combinatie is aangemaakt. Dit kan voor EC-EN combinaties automatisch worden gedaan.

Door Michiel Jeunen

Afbeelding 1: Lineaire combinaties en Niet-lineaire combinaties in SCIA Engineer.
 

De volgende stap is het kiezen tussen het type van combinatie: ‘Lineair’ of ‘Omhullende’. In dit voorbeeld zijn de combinaties automatisch gegenereerd. Deze zijn van het type ‘Omhullende’. Vandaar dat er geen combinaties beschikbaar zijn bij het type ‘Lineair’. Om dit type toch te kunnen gebruiken, moeten de automatisch gegenereerde combinaties eerst worden omgezet via ‘Explodeer naar lineair’. De gebruiker kan uiteraard ook zelf lineaire combinaties aanmaken, die dan onder het type ‘Lineair’ verschijnen.

Afbeelding 2: Lineair en Omhullende type van combinatie. 
 

Bij het selecteren van ‘UGT-Set B (automatisch)’ met de gebruikte filter op ‘Alle’, wordt onderaan een schatting gemaakt van het aantal gegenereerde niet-lineaire combinaties. Deze nieuwe combinaties kunnen dan ook rechtstreeks in een resultaatklasse ondergebracht worden.

Afbeelding 3: Aanmaken van niet-lineaire combinaties via het type Omhullende.
 

Als het aantal mogelijke niet-lineaire combinaties significant (>100) is, wordt er een waarschuwing weergegeven dat het genereren van deze combinaties lang kan duren.

Afbeelding 4: Waarschuwing.
 

Na bevestigen met OK, worden de gegenereerde niet-lineaire combinaties opgelijst in het menu Niet-lineaire combinaties en kunnen ze gebruikt worden voor niet-lineaire berekeningen.

Afbeelding 5: Gegenereerde niet-lineaire combinaties.
 

Filters
Om het aantal gegenereerde niet-lineaire combinaties te controleren, kan de filter worden gebruikt. Deze kan ingesteld worden op ‘Alle’, ‘Alle gevaarlijke’ of ‘Gevaarlijkste’. Een gevaarlijke combinatie creëert een extreem effect in een element in de structuur.

Afbeelding 6: Filter Alle Gevaarlijke.
 

Dit extreme effect kan een interne kracht zijn of een spanning in een extreme vezel van de doorsnede. Lineaire resultaten worden gebruikt om te bepalen welke elementen aan deze extreme effecten worden onderworpen. Het gevolg hiervan is een kleiner aantal niet-lineaire combinaties omdat niet iedere lineaire combinatie als gevaarlijk wordt beschouwd.
De laatste optie is de filter instellen op ‘Gevaarlijkste’.

Afbeelding 7: Filter Gevaarlijkste.
 

Hierbij kan de gebruiker instellen hoeveel gevaarlijke combinaties in rekening worden gebracht. Dit kan handig zijn voor een snelle analyse met een kleiner aantal gevaarlijke combinaties. Echter is de ‘Alle gevaarlijke’-filter veiliger en dus aan te bevelen aangezien deze meer combinaties in rekening brengt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top