NHTV Breda start lectoraat Mobiliteitsmanagement

NHTV Breda start lectoraat Mobiliteitsmanagement

De Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (SLM) van NHTV Breda is gestart met het lectoraat Mobiliteitsmanagement.

Onderwijs, overheid en ondernemers gaan samen kennis delen, ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van mobiliteit met als doel meer samenwerking tussen de bestaande vervoersmiddelen te creëren.

nhtv1
Huidige vervoerssituatie. Illustrator: Martijn van Gemert

Aftrap
Tijdens de aftrap, op 19 december 2015, benadrukte Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het belang van dit lectoraat. De Bredase wethouder Boaz Adank is ook enthousiast over dit nieuwe kennisplatform en wil graag samenwerken met het lectoraat. “We hebben nogal wat op ons programma staan”, zegt Ineke Spapé, lector en aanjager van het nieuwe lectoraat. “Tot en met 2017 gaan we bestaande kennis op het gebied van mobiliteitsmanagement verzamelen, selecteren, rubriceren en vervolgens op een heldere manier centraal ontsluiten. Een nieuwe kennisportal mobiliteitsmanagement moet het resultaat zijn. We willen een duidelijke visie ontwikkelen op het gebied van mobiliteitsmanagement en uiteraard gaan onze studenten structureel onderzoek verrichten op dit gebied.” Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hecht veel waarde aan de wijze waarop NHTV invulling geeft aan het lectoraat Mobiliteitsmanagement. Daarom financieren zij tot eind 2017 dit initiatief via het programma Beter Benutten. Het ministerie verwacht van het lectoraat dat zij actief kennis over gedragsbeïnvloeding van reizigers en mobiliteitsmanagement, verspreiden. Zo moet meer vanuit de reiziger nagedacht worden over diens reismogelijkheden en planning: hoe kunnen reizigers het beste bediend worden? Welke alternatieven hebben de voorkeur? Met informatie via reisapps? En wat gaat de zelfsturende auto betekenen?

nhtv2
Gewenste vervoerssituatie; meer afstemming. Illustrator: Martijn van Gemert

Gemeente
Gemeente Breda wil de samenwerking met NHTV Academie SLM intensiveren. Eén van de actuele aspecten is het thema ‘Singel mijden’, waarbij het verkeer op de singels in Breda beter kan doorstromen en gebruik maakt van alternatieve routes. Momenteel loopt er een Europese aanbesteding om dit project te realiseren. Daarnaast is de gemeente nog met tal van andere mobiliteitsprojecten bezig, waarbij ze de kennis en ervaring van NHTV Academie SLM wil inzetten. Bijvoorbeeld bij het al dan niet gebruiken van zebrapaden in de stad en meedenken over innovatieve fietsvoorzieningen.

nhtv3
Jan-Bert Dijkstra (Ministerie IenM), Ineke Spapé (lectoraat NHTV), Boaz Adank (wethouder Breda), Leo Kemps (Academiedirecteur NHTV Academie SLM)

Doel
Het lectoraat heeft zelf als doel om meer afstemming te creëren tussen de verschillende vervoersmiddelen waar in Nederland gebruik van wordt gemaakt; denk daarbij aan de auto, fiets, bus of tram. Momenteel worden deze vervoersmiddelen op individueel gebruik onderzocht. Het lectoraat streeft ernaar om een betere samenwerking tussen deze vervoersmiddelen te realiseren en vooral meer onderzoek te doen naar beweegredenen en behoeften van de reiziger. Dit moet een positief effect hebben op de reiziger, zodat deze zich op eenvoudige wijze van a naar b kan verplaatsen.

www.nhtv.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top