NGInfraTrends 2016

22 april 2016

Op donderdag 26 mei 2016 organiseert het kennisinstituut NGinfra ‘ NGinfraTrends 2016 ’.

Het congres NGinfraTrends 2016 vindt plaats van 9:30 tot 17:00 uur in het gebouw van Schiphol Group aan de Evert van de Beekstraat 202 te Schiphol.

De prognoses liegen er niet om: in amper 25 jaar tijd zullen Amsterdam, Rotterdam, Den-Haag en Utrecht er zo’n 333.000 inwoners bij krijgen. Om onze steden bereikbaar en leefbaar te houden is een vitale infrastructuur onmisbaar. Dat vereist intensieve samenwerking tussen infrabeheerders- en eigenaren. De complexiteit neemt immers toe, ruimte wordt schaarser en we zijn in steeds grotere mate afhankelijk van elkaars netten en data. Hoe werken we als infrabeheerders samen aan integrale opgaves als bereikbaarheid, mobiliteit en leefbaarheid? Op NGinfraTrends komt DG Bereikbaarheid Mark Frequin (IenM) met het antwoord op deze urgente vraag. Frequin is als vorig jaar benoemde directeur-generaal Bereikbaarheid verantwoordelijk voor de luchtvaart, het openbaar vervoer, het spoor, wegverkeer en maritieme havens in ons land.

Kennisinstituut

NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat in te laten spelen op de veranderingen. Dat doen zij door als infrabeheerders onze kennis en kunde met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. NGinfra bouwt voort op de inzichten van een groot internationaal onderzoeksprogramma dat van 2004-2014 heeft gelopen.

nginfra.nl

Comments are closed.