NEN-norm over bestaande betonbouw ter commentaar gepubliceerd

13 maart 2018

Het normontwerp NEN 8702 ‘Bestaande betonbouw’ is gepubliceerd. NEN stelt commentaar van belanghebbenden op prijs daar het een compleet nieuwe norm betreft. De commentaarperiode loopt tot 1 juni 2018.

Ontwerp NEN 8702 maakt deel uit van de ‘NEN-8700 reeks’ voor ‘Beoordeling van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur’. Op basis van de werkelijke toestand van de betonconstructie kan aan de hand van deze norm een voorspelling over de duurzame constructieve veiligheid gedaan worden.

Uitgaande van een beoordeling volgens de ‘NEN-EN 1992-serie’ zijn er in NEN 8702 bepalingen gegeven over de sterkte van de destijds toegepaste materialen en hoe deze in de constructie zijn verwerkt. Gebruikers hoeven daarbij geen diepgaande kennis te hebben van de oorspronkelijke voorschriften.

Aan de hand van de norm kan het gedrag van het bouwwerk (verloop van vervorming en degradatie in de tijd) beoordeeld worden om daarmee een voorspelling te doen over de restlevensduur. Daarnaast zijn er aanwijzingen gegeven ten aanzien van de uiterste grenstoestand zoals dwarskracht, pons en vermoeiing.

Commentaar indienen

Deze norm past in de trend om bouwwerken te hergebruiken (als bouwwerk, element of grondstof). Om de norm zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de praktijk nodigt NEN uit om vóór 1 juni 2018 commentaar te geven via www.normontwerpen.nen.nl.

Website NEN

Comments are closed.