Nederlandse praktijk richtlijn voor Smart Cities: Open Urban Platforms

2 februari 2018

De NEN-werkgroep Urban Platforms van de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities werkt vanaf 2018 aan een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor Open Urban Platforms.

 

Het doel van deze praktijkrichtlijn is om gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van open urban platforms te versterken. De NPR dient als handvat voor gemeenten en leveranciers bij het ontwerp, de inrichting en de aanbesteding van open urban platforms. De uitganspunten hierbij zijn de beschikbaarheid van open data te vergroten, interoperabiliteit te verbeteren en een basis voor de ontsluiting van sensordata in de openbare ruimte te creëren. De Standaardisatie AdviesGroep - Smart Cities is een nationaal samenwerkingsverband van keystakeholders die zich inzet om – in verbinding met (inter)nationale netwerken – aan bovenstaande invulling te geven.

Referentiearchitectuur
De werkgroep bouwt voort op de referentiearchitectuur die in Europees verband is opgeleverd binnen het EIP - Smart Cities & Communities en het ESPRESSO-project van de Europese Commissie. Deze referentiearchitectuur wordt nu ook verder Europees en internationaal gestandaardiseerd. De deelnemers in de werkgroep vertegenwoordigen verschillende steden, industriepartijen en kennisinstellingen. In de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities onderzoeken stakeholders uit steden, wetenschap en industrie de rol van standaarden. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de ontwikkeling en het gebruik ervan. Er wordt onder andere gewerkt aan Urban Platforms, Geïntegreerd Straatmeubilair, 3D City Modellen en Smart City indicatoren. De NEN nodigt relevante stakeholders uit om te participeren in dit traject. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris van de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities, Remco Perotti.

Website NEN

Comments are closed.