Manager Geo-informatie

24 oktober 2018

Heb jij tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld Geo-informatie, en ervaring als leidinggevende? Lees dan verder!

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast.

Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

In de uitvoering van ons werk houden wij rekening met de toekomst: klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan van verdroging.

Voor de afdeling Advies & Monitoring zoeken wij een:
Manager Geo-informatie
Je zorgt voor een veilig en duurzaam West-Brabant!

Comments are closed.