Limburgse gemeenten verder met Gegevenshuis

2 februari 2018

De gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas zetten de samenwerking in het Gegevenshuis voort. De gemeenten hebben daartoe het bestuurlijke convenant getekend.

De ondertekening heeft donderdag 1 februari plaatsgevonden in  Venray. Een belangrijke stap naar de verdere concretisering van het Gegevenshuis in Noord-Limburg. Namens de gemeente Venray ondertekende wethouder Ike Busser het convenant. Voor Venlo en Horst aan de Maas zetten de wethouders Ben Aldewereld en Ger van Rensch hun handtekening.

Samenbrengen van registraties
Het Gegevenshuis is geen huis van steen, maar de naam voor het samenbrengen van alle belangrijke registraties waarover de gemeenten en andere deelnemende partners beschikken. De partners in het Gegevenshuis streven naar één uniform proces om gegevens in te winnen, te beheren en te verstrekken. Bij de gegevens gaat het bijvoorbeeld om de ligging van kabels en leidingen, riolen, gegevens over gebouwen, adressen, maar ook personen. De samenwerking biedt tal van voordelen, bijvoorbeeld voor de hulpdiensten die bij een incident met één druk op de knop over alle gegevens beschikken. Ook de dienstverlening naar inwoners kan door de samenwerking beter en efficiënter. Als bijvoorbeeld iemand een evenementenvergunning aanvraagt wordt het mogelijk dat de klant bij de aanvraag al over alle relevante gegevens kan beschikken. De klant kan er in de aanvraag al rekening mee houden waardoor latere aanpassingen veel minder nodig zijn.

De wethouders Aldewereld, Busser en Van Rensch. (Foto: Foto Hoedemaekers, Venray)

Brede samenwerking
Het Gegevenshuis is niet nieuw. Venlo en Venray zijn in 2016 al begonnen met samenwerking. Sinds mei 2017 doet ook Horst aan de Maas mee. Daarnaast sloten in proefprojecten afgelopen jaar andere gemeenten en samenwerkingspartners ook al aan. De samenwerking wordt nu verder geïntensiveerd en geconcretiseerd: De gemeenten richten de processen en werkwijzen op dezelfde wijze in en werken met dezelfde systemen. Dit maakt ze efficiënter en minder kwetsbaar. Het Gegevenshuis is één van de thema’s in de grotere samenwerking tussen de drie gemeenten op het terrein van bedrijfsvoering. De andere thema’s zijn onder meer informatisering & automatisering, personeel & organisatie (human resources), het sociaal domein en het klantcontactcentrum (KCC). Er is in het zuiden van ons land overigens nóg een Gegevenshuis actief in de gemeentelijke wereld, niet te verwarren met bovengenoemde organisatie. Ook de gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Voerendaal en het Waterschap Limburg werken samen als ‘Gegevenshuis’.

Website Succesvol Verbinden

Comments are closed.