KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

KLO analyseert oorzaken graafschades aan kabels en leidingen

Het Kabel en Leidingoverleg (KLO) heeft een onderzoek gedaan naar de graafschades aan kabels en leidingen in de periode van 2012 tot en met de eerste helft van 2014. Zowel de aantallen graafschades per soort kabel of leiding als de oorzaken zijn onderzocht.

De belangrijkste conclusies
Het aantal graafschades neemt af. In het eerste halfjaar van 2014 is het aantal graafschades gedaald met 4,4%. (Het Kadaster heeft voor heel 2014 een daling van 11% geconstateerd). De schaderegistraties van netbeheerders verschillen onderling sterk qua volledigheid en kwaliteit. Bijna de helft van het aantal graafschades betreft schade aan datacommunicatienetten. Dit is verklaarbaar doordat datacommunicatienetten ten opzichte van de andere netten de minste gronddekking hebben en daardoor de grootste kans hebben te worden beschadigd bij graafwerkzaamheden. De helft van het aantal graafschades heeft betrekking op huisaansluitingen, terwijl deze buiten de WION vallen (netbeheerders zijn niet verplicht deze te leveren). Ruim 14% van het aantal de graafschades wordt veroorzaakt door handmatig graven, waarbij sprake is van een stijgende trend. In 12 % van de graafschades wordt ‘afwijkende situatie’ genoemd. Dat betekent dat de kabel of leiding in werkelijkheid anders ligt dan hoe deze op de tekening staat. Dit is meer dan in de analyse over 2011. Toch worden er nog steeds relatief weinig meldingen van afwijkende situaties gedaan. (Grondroerders zijn verplicht deze te melden bij het Kadaster). Een groot deel van de graafschades wordt veroorzaakt door werkzaamheden vanwege glasvezel en riolering. Het aandeel door aanleg van glasvezel neemt echter wel sterk af door de toenemende aandacht voor schadepreventie. Het aandeel door rioleringswerkzaamheden neemt licht toe.

Benchmark in 2016
Het KLO is een samenwerkingsverband van netbeheerders, grondroerders en beheerders van de ondergrond en zet zich sinds 2006 in om het aantal graafschades in Nederland terug te dringen. Het KLO heeft daarvoor vijf speerpunten gekozen en werkt deze uit projecten. Het KLO beraadt zich na deze analyse op aanvullende acties, waaronder bijvoorbeeld een verdergaand onderzoek van de schade-oorzaken en achtergronden als gevolg van rioleringswerkzaamheden bij complexe herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte. Veel aannemersbedrijven en netbeheerders willen minder graafschades. Inzicht in oorzaken is de eerste stap. Daarom start het KLO begin 2016 de pilot ‘Benchmark zorgvuldig graven’. Hier kunnen bedrijven hun prestaties meetbaar maken en vergelijken.

Een aantal bedrijven heeft zich al aangemeld voor deze proef. Omdat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld, is de drempel hiervoor laag gebleken. Bedrijven die mee willen doen met de proef kunnen een mail sturen aan info@kabelenleidingoverleg.nl.

De KLO Analyse Graafschades 2012-2014 is hier te downloaden

www.klo.nu/nieuws

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top